Skifte 1788 Bleka under Lundtveit, LundeKildeinformasjon