Skifte 1798 Lihegna under Li nedre, BøKildeinformasjon