Skifte 1789 Godtid under Funnemark, LundeKildeinformasjon