Skifte 1787 Bruserud under Forberg, BøKildeinformasjon