Skifte 1779 Øygarden under Børte nedre, LundeKildeinformasjon