Skifte 1783 Nyhus under Erikstein, BøKildeinformasjon