Skifte 1777 Kåsa under Siverhus, BøKildeinformasjon