Skifte 1783 Godtid under Funnemark, LundeKildeinformasjon