Skifte 1778 Eidshaug under Funnemark, LundeKildeinformasjon