Skifte 1798 Ulvenes under Vefall søndre, SeljordKildeinformasjon