Skifte 1793 Øygarden under Nes, FlåbygdKildeinformasjon