Skifte 1789 Saltevju søndre under Sundbø søndre, FlåbygdKildeinformasjon