Skifte 1789 Kåsa under Kilen, FlåbygdKildeinformasjon