Skifte 1782 Rekanes under Nes, FlåbygdKildeinformasjon