Skifte 1781 Vefall søndre, SeljordKildeinformasjon