Rapport: Skifter Holla

         Beskrivelse: Skiftedato, sted, arvelater


Treff 1 til 116 av 116  » Kommaseparert CSV fil

# Kilde SkifteDato eventplace Arvlater
1 S1671  13 Mar 1668  Prestegården, Holla   Sogneprest Jens Kristensen Hoff og Karen Trulsdtr 
2 S880  13 Jul 1669  Ulefoss, Holla   Sigurd Svendsen 
3 S875  29 Nov 1671  Sannes, Holla   Gunder Sannes 
4 S2312  5 Oct 1677  Åmtveit, Holla   Ingeborg Tykesdtr 
5 S2407  21 Feb 1678  Vipeto øvre, Holla   Gunder Jonsen 
6 S2174  27 Mar 1688  Romnes vestre, Holla   Tolv Karlsen 
7 S848  19 Sep 1693  Susås, Holla   Jacob Susås 
8 S1672  23 May 1699  Plass under Kålstad, Holla   Paul Jensen 
9 S822  30 Jan 1700  Fosse, Holla   Svennung Haraldsen og Maren Nilsdtr 
10 S2253  18 Mar 1701  Ytterbø, Holla   Kjersti Jensdtr 
11 S986  6 Dec 1701  Tufte, Holla   Bernt Tolvsen 
12 S2298  11 Feb 1702  Ullevika, Holla   Tyke Tollevsen 
13 S775  18 Jun 1703  Eie, Holla   Sigrid Svendsdtr 
14 S2408  4 Apr 1705  Vipeto øvre, Holla   Anders Olsen 
15 S2417  15 Mar 1706  Plass under Graver, Holla   Guro Nilsdtr 
16 S795  14 Oct 1706  Eie, Holla   Såmund Torsen 
17 S2329  18 Jun 1707  Dalen under Vale lille, Holla   Rasmus Kittilsen 
18 S774  22 Aug 1708  Eie, Holla   Endre Karlsen 
19 S777  24 Sep 1710  Heisholt, Holla   Rasmus Kristensen 
20 S2252  23 Oct 1711  Ytterbø, Holla   Ole Hansen 
21 S899  16 Apr 1712  Susås, Holla   Mikkel Helleksen 
22 S2230  8 Dec 1712  Eiestranda under Eie, Holla   Halvor Østensen 
23 S782  19 Sep 1714  Ringsevja, Holla   Ingeborg Evensdtr. 
24 S783  11 Oct 1714  Kastet under Romnes vestre, Holla   Tor Gunnesen 
25 S784  12 Oct 1714  Skårdal, Holla   Margit Torsdtr 
26 S785  6 Oct 1715  Heisholt østre, Holla   Gro Såmundsdtr 
27 S1687  12 Mar 1722  Eie, Holla   Jens Jespersen 
28 S143  13 Mar 1722  Yttingen under Baksås, Holla   Mari Olsdtr 
29 S2171  14 Oct 1722  Sjørholt, Holla   Knut Jensen 
30 S2319  20 Apr 1723  Jemteplassen under Ulefoss gård, Holla   Halvor Olsen 
31 S2121  17 May 1729  Kastet under Romnes vestre, Holla   Peder Torsen 
32 S1433  18 May 1729  Sjørholt, Holla   Ole Knutsen 
33 S1783  18 Jul 1732  Heisholt vestre, Holla   Ingeborg Gundersdtr 
34 S2299  8 Feb 1734  Ullevika, Holla   Johannes Johannesen 
35 S985  6 Jul 1734  Tufte, Holla   Sissel Steinsdtr 
36 S2555  2 Apr 1735  Skårdal, Holla   Gro Såmundsdtr 
37 S1686  11 Jul 1735  Eie nedre, Holla   Tor Rasmusen 
38 S2207  28 Apr 1738  Romnes østre, Holla   Gunder Tolvsen 
39 S2315  12 Aug 1739  Sagbruket Ulefoss, Holla   Peder Johannesen 
40 S1784  10 Nov 1740  Graver, Holla   Jens Johannesen og Anne Pedersdtr 
41 S2251  19 Nov 1740  Helgen store, Holla   Kari Olsdtr 
42 S2626  29 Apr 1742  Skårdal, Holla   Angjer Larsdtr 
43 S2747  Dec 1742  Lunde øvre, Holla   Torgrim Kittilsen 
44 S2317  13 Jul 1744  Baksås, Holla   Jon Jonsen 
45 S2300  2 Sep 1744  Ullevika, Holla   Åshild Larsdtr 
46 S97  20 Mar 1745  Møllerløkken under Prestegården, Holla   Kjersti Larsdtr 
47 S2216  20 Aug 1745  Fosse, Holla   Anne Rasmusdtr 
48 S2218  20 Aug 1745  Oterkjær under Susås, Holla   Kjersti Olsdtr 
49 S2326  2 Nov 1745  Lommerud under Prestegården, Holla   Kjersti Jonsdtr 
50 S2327  3 Nov 1745  Vipeto, Holla   Torger Evensen 
51 S2325  15 May 1746  Moen under Espevalen, Holla   Gunder Jonsen 
52 S384  5 Sep 1746  Namløs, Holla   Anders Jacobsen. 
53 S2693  5 Apr 1748  Romnes tingstue, Holla   Torstein Jonsen Stenningen 
54 S2322  14 Apr 1749  Romnes vestre, Holla   Gjertrud Olsdtr 
55 S2720  19 May 1749  Vale lille, Holla   Tov Torkildsen 
56 S1709  20 May 1749  Sannes øvre, Holla   Anders Nilsen 
57 S2223  18 Sep 1749  Værstad, Holla   Bergit Tomasdtr 
58 S1792  4 Apr 1755  Holtet, Holla   Anne Kristensdtr 
59 S1701  4 Oct 1755  Kastet under Romnes vestre, Holla   Tomas Tomasen 
60 S1669  21 Nov 1755  Heisholt vestre, Holla   Kjersti Johannesdtr 
61 S1685  8 Jun 1756  Yttingen under Susås, Holla   Jon Erland 
62 S1782  18 Sep 1756  Jernverket, Holla   Torbjørn Arvesen 
63 S2771  17 Mar 1758  Sagbruket Ulefoss, Holla   Erik Rasmusen Møller 
64 S2774  12 Oct 1758  Sagbruket Ulefoss, Holla   Nils Pedersen Hyll 
65 S1724  24 Feb 1759  Dalen under Vale lille, Holla   Nils Nilsen 
66 S964  11 Apr 1760  Susås, Holla   Bergit Evensdtr 
67 S1679  12 Apr 1760  Oterkjær under Susås, Holla   Håvard Endresen 
68 S1684  9 Jun 1761  Rønningen under Susås, Holla   Taran Knutsdtr 
69 S1670  2 Feb 1762  Grønnstein under Kolstad lille, Holla   Kari Benjaminsdtr 
70 S2184  6 Feb 1762  Jøntvedt, Holla   Hans Rasmusen 
71 S2122  15 Sep 1762  Kåsa under Ulefoss gård, Holla   Kjersti Svennungsdtr 
72 S1785  12 Mar 1763  Steinsholt under Brenne, Holla   Mari Nilsdtr 
73 S1931  14 Mar 1763  Yttingen under Baksås, Holla   Halvorsen Pedersen 
74 S2183  1 Sep 1764  Lia under Bjerva, Holla   Åse Rasmusdtr 
75 S2213  29 Mar 1765  Romnes vestre, Holla   Gunder Pedersen 
76 S2208  15 Sep 1768  Fosse, Holla   Ole Vigleiksen 
77 S1734  27 Mar 1775  Sjørholtstranda under Sjørholt, Holla   Eli Johannesdtr 
78 S1745  27 Jun 1775  Juvet under Vipeto, Holla   Augon Kristensen 
79 S2286  26 Jul 1775  Kåsa under Fosse, Holla   Anders Hansen 
80 S1722  16 Dec 1775  Nome under Baksås, Holla   Sissel Jonsdtr 
81 S405  7 Jun 1777  Velkom under store Kostad, Holla   Anders Gulbrandsen. 
82 S1681  5 Oct 1778  Berget under Romnes vestre, Holla   Såmund Andersen 
83 S1710  17 Apr 1779  Kråkeføtt under Susås, Holla   Anders Mikkelsen 
84 S1777  15 Oct 1779  Kolstad lille, Holla   Hans Tovsen 
85 S1605  18 Dec 1780  Fosse, Holla   Kari Haraldsdtr 
86 S1975  29 May 1781  Namløs søndre, Holla   Asgeir Gunleksen 
87 S1976  13 Apr 1782  Namløs søndre, Holla   Gunlek Asgeirsen 
88 S2178  30 Mar 1784  Heisholt vestre, Holla   Johannes Gunleksen 
89 S1703  12 Dec 1789  Odden under Eie, Holla   Gunder Såmundsen 
90 S1901  23 Feb 1792  Almankås under Heisholt, Holla   Gunder Halvorsen 
91 S1916  19 Feb 1793  Romnes østre, Holla   Anne Isaksdtr 
92 S1123  9 Jul 1795  Holtan, Holla   Stian Pedersen 
93 S982  22 Feb 1796  Herregården under Prestegården, Holla   Ole Jansen Smed 
94 S3039  24 Feb 1796  Solberg i Valebø, Holla   Margit Jonsdtr 
95 S3159  9 Jun 1796  Sannes øvre, Holla   Jon Nirisen 
96 S1406  24 Mar 1797  Baksås, Holla   Aslaug Olsdtr 
97 S2285  31 May 1799  Sannes nedre, Holla   Inger Olsdtr 
98 S1759  28 Sep 1799  Hegna under Baksås, Holla   Jens Rasmusen 
99 S983  1 Apr 1800  Herregården under Prestegården, Holla   Jan Augustiniusen og Åse Augunsdtr 
100 S1712  11 Sep 1800  Fosse, Holla   Vigleik Olsen. 
101 S1914  18 Mar 1801  Heisholt vestre, Holla   Kristian Johannesen 
102 S984  1 Jun 1802  Herregården under Prestegården, Holla   Gunhild Tollevsdtr 
103 S2060  31 Oct 1803  Berget under Prestegården, Holla   Mari Pedersdtr 
104 S1972  12 Apr 1804  Vipeto, Holla   Kari Halvorsdtr 
105 S1746  16 Feb 1808  Juvet under Vipeto, Holla   Tor Rasmusen 
106 S1255  27 Apr 1808  Skårdal, Holla   Gunhild Aslaksdtr 
107 S1542  10 Jan 1810  Baksås, Holla   Steinar Halvorsen 
108 S1915  9 Nov 1812  Bjørndalen under Fen søndre, Holla   Inger Halvorsdtr 
109 S1926  9 Jan 1813  Namløs, Holla   Nils Johannesen 
110 S2982  3 Jul 1816  Kjendalen nedre under Lunde nedre i Valebø, Holla   Jens Pedersen 
111 S2305  21 Jun 1817  Brenne, Holla   Anund Andersen 
112 S1756  4 Nov 1818  Jernverket, Holla   Kari Tallaksdtr 
113 S2186  19 May 1825  Kråkeføtt under Susås, Holla   Halvor Olsen 
114 S1786  19 Jan 1830  Osdalen under Graver, Holla   Peder Nilsen og Mari Sigurdsdtr 
115 S1788  28 Apr 1830  Ringsevja under Jernverket, Holla   Lars Nilsen 
116 S1755  1855  Plassen under Tveit, Holla   Mari Høljesdtr