Rapport: Manntall 1815 Øvrebø

         Beskrivelse: Alle personer fra tellingen som er identifisert.
Sortert alfabetisk på stedsnavn.


Treff 1 til 151 av 151  » Kommaseparert CSV fil

# Nevnt: Dato Nevnt: Sted Person ID Fullt navn Nevnt
1 1815  Åkroken under Øvrebø, Seljord (Bø)   I6642  Halvor Augonsen Langedrag  52 år, husmann 
2 1815  Åkroken under Øvrebø, Seljord (Bø)   I4618  Anne Såmundsdtr Rønningen  50 år 
3 1815  Åkroken under Øvrebø, Seljord (Bø)   I6646  Aslak Halvorsen Langedrag  22 år 
4 1815  Åkroken under Øvrebø, Seljord (Bø)   I18260  Augon Halvorsen Øvrebø  11 år 
5 1815  Åkroken under Øvrebø, Seljord (Bø)   I6648  Ingeborg Halvorsdtr Langedrag  17 år 
6 1815  Åkroken under Øvrebø, Seljord (Bø)   I6647  Åste Halvorsdtr Langedrag  18 år 
7 1815  Basmoen under Øvrebø, Seljord (Bø)   I1911  Kari Råmundsdtr Soterud  45 år 
8 1815  Basmoen under Øvrebø, Seljord (Bø)   I14056  Kittil Clausen Basmoen  40 år og husmann 
9 1815  Basmoen under Øvrebø, Seljord (Bø)   I1932  Ole Kittilsen Basmoen  15 år 
10 1815  Basmoen under Øvrebø, Seljord (Bø)   I1933  Råmund Kittilsen Basmoen  9 år 
11 1815  Basmoen under Øvrebø, Seljord (Bø)   I1934  Åste Kittilsdtr Basmoen  11 år 
12 1815  Basmoen under Øvrebø, Seljord (Bø)   I1935  Kari Kittilsdtr Basmoen  4 år. 
13 1815  Basmoen under Øvrebø, Seljord (Bø)   I1936  Gunhild Kittilsdtr Basmoen  1/4 år 
14 1815  Grave nordre, Seljord (Bø)   I14081  Jørgen Clausen Grave  24 år 
15 1815  Grave nordre, Seljord (Bø)   I14078  Ingeborg Olsdtr Ekre  48 år 
16 1815  Grave nordre, Seljord (Bø)   I6465  Claus Jørgensen Grave  61 år, gårdbruker 
17 1815  Grave nordre, Seljord (Bø)   I5333  Kjersti Gundersdtr Stavangshaugen  29 år, tjenestepike 
18 1815  Grave nordre, Seljord (Bø)   I6537  Kittil Clausen Grave  40 år, gårdbruker 
19 1815  Grave nordre, Seljord (Bø)   I7997  Anne Halvorsdtr Tveitan  40 år 
20 1815  Grave nordre, Seljord (Bø)   I1931  Gro Kittilsdtr Grave  13 år 
21 1815  Grave nordre, Seljord (Bø)   I14057  Kari Kittilsdtr Grave  11 år 
22 1815  Grave nordre, Seljord (Bø)   I14058  Halvor Kittilsen Grave  9 år 
23 1815  Grave nordre, Seljord (Bø)   I14059  Claus Kittilsen Grave  4 år 
24 1815  Grave nordre, Seljord (Bø)   I14060  Margit Kittilsdtr Grave  1 år 
25 1815  Grave nordre, Seljord (Bø)   I14079  Ole Clausen Grave  20 år 
26 1815  Grave nordre, Seljord (Bø)   I14083  Claus Clausen Sanda  4 år 
27 1815  Grave nordre, Seljord (Bø)   I14080  Margit Clausdtr Grave  18 år 
28 1815  Grave nordre, Seljord (Bø)   I14084  Kari Clausdtr Grave  14 år 
29 1815  Grave nordre, Seljord (Bø)   I14085  Anne Clausdtr Grave  12 år 
30 1815  Grave søndre, Seljord (Bø)   I6760  Dorte Olsdtr Barlaug  36 år 
31 1815  Grave søndre, Seljord (Bø)   I6762  Svennung Clausen Grave  36 år, gårdbruker 
32 1815  Grave søndre, Seljord (Bø)   I7638  Bergit Olsdtr Norheim  61 år 
33 1815  Grave søndre, Seljord (Bø)   I16077  Gro Svennungsdtr Grave  12 år 
34 1815  Grave søndre, Seljord (Bø)   I18303  Kari Svennungsdtr Grave  9 år 
35 1815  Grave søndre, Seljord (Bø)   I14351  Ole Svennungsen Grave  4 år 
36 1815  Grave søndre, Seljord (Bø)   I18304  Gunhild Svennungsdtr Grave  3/4 år 
37 1815  Grave søndre, Seljord (Bø)   I6354  Ole Olsen Grave  60 år, gårdbruker 
38 1815  Grave søndre, Seljord (Bø)   I9059  Ole Olsen Grave  40 år, gårdbruker 
39 1815  Grave søndre, Seljord (Bø)   I18302  Guro Halvorsdtr Vindal  30 år 
40 1815  Grave søndre, Seljord (Bø)   I18305  Ole Olsen Grave  8 år 
41 1815  Grave søndre, Seljord (Bø)   I18306  Halvor Olsen Grave  6 år 
42 1815  Grave søndre, Seljord (Bø)   I18307  Kristian Olsen Grave  3 - 4 år 
43 1815  Grave søndre, Seljord (Bø)   I9061  Arne Olsen Grave  30 år, tjenestedreng 
44 1815  Grave søndre, Seljord (Bø)   I9062  Kittil Olsen Grave  26 år, tjenestedreng 
45 1815  Grave søndre, Seljord (Bø)   I9064  Hans Olsen Grave  23 år, tjenestepike 
46 1815  Grave søndre, Seljord (Bø)   I6358  Gunder Olsen Grave  58 år, tjenestedreng 
47 1815  Grave søndre, Seljord (Bø)   I4949  Margit Kittilsdtr Ødegården  20 år, tjenestepike 
48 1815  Hagekåsa under Verpe nordre, Seljord (Bø)   I13575  Anders Andersen Verpe  56 år, husmann 
49 1815  Hagekåsa under Verpe nordre, Seljord (Bø)   I6360  Kari Olsdtr Grave  40 år 
50 1815  Hagekåsa under Verpe nordre, Seljord (Bø)   I14837  Gunulv Andersen Hegna  8 år 
51 1815  Hagekåsa under Verpe nordre, Seljord (Bø)   I18343  Kittil Arnesen Grave  11 år 
52 1815  Hagen under Verpe søndre, Seljord (Bø)   I13446  Halvor Tovsen Hagen  34 år, husmann 
53 1815  Hagen under Verpe søndre, Seljord (Bø)   I13445  Anne Såmundsdtr Tjønnehei  30 år 
54 1815  Hagen under Verpe søndre, Seljord (Bø)   I18344  Tov Halvorsen Hagen  9 år 
55 1815  Hagen under Verpe søndre, Seljord (Bø)   I18346  Ingeborg Halvorsdtr Hagen  7 år 
56 1815  Hagen under Verpe søndre, Seljord (Bø)   I18345  Såmund Halvorsen Hagen  4 år 
57 1815  Hagen under Verpe søndre, Seljord (Bø)   I18347  Ragnhild Halvorsdtr Hagen  2 år 
58 1815  Herrefoss under Verpe nordre, Seljord (Bø)   I468  Harald Gregarsen Sanda  68 år, husmann 
59 1815  Herrefoss under Verpe nordre, Seljord (Bø)   I469  Astrid Halvorsdtr Erikstein  64 år 
60 1815  Herrefoss under Verpe nordre, Seljord (Bø)   I7797  Bergit Haraldsdtr Hegna  20 år 
61 1815  Herrefoss under Verpe nordre, Seljord (Bø)   I7799  Svennung Haraldsen Moen  13 år 
62 1815  Herrefoss under Verpe nordre, Seljord (Bø)   I6347  Gunder Olsen Brekke  59 år, enkemann 
63 1815  Krossmokåsa under Grave søndre, Seljord (Bø)   I7508  Aslaug Torkildsdtr Stokland  33 år 
64 1815  Krossmokåsa under Grave søndre, Seljord (Bø)   I7465  Halvor Halvorsen Skrikerud  34 år, husmann 
65 1815  Krossmokåsa under Grave søndre, Seljord (Bø)   I15140  Halvor Halvorsen Slåtta  3 år 
66 1815  Krossmokåsa under Grave søndre, Seljord (Bø)   I15141  Torkild Halvorsen Moen  1 år 
67 1815  Langedrag under Sanda, Seljord (Bø)   I16728  Ole Jonsen Rui  60 år, husmann 
68 1815  Langedrag under Sanda, Seljord (Bø)   I18321  Gunlaug Bjørnsdtr Rønningen  54 år 
69 1815  Langedrag under Sanda, Seljord (Bø)   I18327  Ole Olsen Langedrag  6 år 
70 1815  Langedrag under Sanda, Seljord (Bø)   I13581  Mari Andersdtr Hegna  13 år, tjenestepike 
71 1815  Løyningen under Sanda, Seljord (Bø)   I14549  Mari Brynildsdtr Kleiva  6 år 
72 1815  Løyningen under Sanda, Seljord (Bø)   I14548  Nils Brynildsen Kleiva  8 år 
73 1815  Løyningen under Sanda, Seljord (Bø)   I14540  Anne Larine Andersdtr Siljan  49 år, enke 
74 1815  Løyningen under Sanda, Seljord (Bø)   I14546  Kari Brynildsdtr Sanna  12 år 
75 1815  Løyningen under Sanda, Seljord (Bø)   I14547  Gunhild Brynildsdtr Kleiva  10 år 
76 1815  Løyningen under Sanda, Seljord (Bø)   I14550  Ragnhild Brynildsdtr Løyningen  4 år 
77 1815  Løyningen under Sanda, Seljord (Bø)   I14545  Ole Brynildsen Sanna  14 år, fattiglem 
78 1815  Mastedalen under Verpe nordre, Seljord (Bø)   I6803  Sondre Halvorsen Bjørndøl  40 år 
79 1815  Mastedalen under Verpe nordre, Seljord (Bø)   I18264  Bergit Amundsdtr Fugleåsen  45 år 
80 1815  Mastedalen under Verpe nordre, Seljord (Bø)   I6808  Margit Sondresdtr Mastedalen  14 år 
81 1815  Mastedalen under Verpe nordre, Seljord (Bø)   I18333  Ole Sondresen Mastedalen  9 år 
82 1815  Mastedalen under Verpe nordre, Seljord (Bø)   I18334  Gro Sondresdtr Mastedalen  6 år 
83 1815  Moen under Grave nordre, Seljord (Bø)   I1903  Åste Larsdtr Milekåsa  46 år 
84 1815  Moen under Grave nordre, Seljord (Bø)   I1904  Kittil Råmundsen Soterud  47 år 
85 1815  Moen under Grave nordre, Seljord (Bø)   I1907  Ole Kittilsen Moen  9 år 
86 1815  Moen under Grave nordre, Seljord (Bø)   I1908  Anders Kittilsen Tandre  4 år 
87 1815  Moen under Sanda, Seljord (Bø)   I2198  Kittil Tovsen Hagen  46 år, husmann 
88 1815  Moen under Sanda, Seljord (Bø)   I2197  Helge Nilsdtr Lovald  42 år 
89 1815  Moen under Sanda, Seljord (Bø)   I15772  Else Kittilsdtr Grave-eie  14 år 
90 1815  Moen under Sanda, Seljord (Bø)   I15773  Liv Kittilsdtr Grave-eie  9 år 
91 1815  Moen under Sanda, Seljord (Bø)   I15776  Mari Kittilsdtr Moen  3 år 
92 1815  Rønningen under Verpe nordre, Seljord (Bø)   I9560  Aslak Andersen Verpe  60 år 
93 1815  Rønningen under Verpe nordre, Seljord (Bø)   I7419  Liv Andersdtr Bruserud  32 år 
94 1815  Rønningen under Verpe nordre, Seljord (Bø)   I15533  Anders Aslaksen Rønningen  4 år 
95 1815  Rønningen under Verpe nordre, Seljord (Bø)   I9559  Gunhild Hansdtr Bruserud  10 år 
96 1815  Rønningen under Verpe nordre, Seljord (Bø)   I18332  Tollev Aslaksen Rønningen  3 år 
97 1815  Rønningen under Verpe nordre, Seljord (Bø)   I18330  Gunulv Aslaksen Rønningen  1 år 
98 1815  Sanda, Seljord (Bø)   I6736  Jørgen Gundersen Sanda  30 år, gårdbruker 
99 1815  Sanda, Seljord (Bø)   I18261  Anne Olsdtr Verpe  28 år 
100 1815  Sanda, Seljord (Bø)   I18315  Gunder Jørgensen Sanda  5 år 
101 1815  Sanda, Seljord (Bø)   I18316  Ole Jørgensen Sanda  3 år 
102 1815  Sanda, Seljord (Bø)   I18317  Knut Jørgensen Sanda  1 år 
103 1815  Sanda, Seljord (Bø)   I6737  Halvor Gundersen Sanda  20 år, tjenestedreng 
104 1815  Sanda, Seljord (Bø)   I8831  Dorte Eilevsdtr Igletjønn  24 år, tjenestepike 
105 1815  Slåtta under Sanda, Seljord (Bø)   I8965  Liv Eriksdtr Hellos  28 år 
106 1815  Slåtta under Sanda, Seljord (Bø)   I7466  Tollev Halvorsen Skrikerud  28 år, husmann 
107 1815  Soterud søndre under Verpe søndre, Seljord (Bø)   I1909  Råmund Kittilsen Soterud  78 år, husmann og enkemann. 
108 1815  Soterud søndre under Verpe søndre, Seljord (Bø)   I1916  Ole Råmundsen Soterud  40 år, husmann 
109 1815  Soterud søndre under Verpe søndre, Seljord (Bø)   I1917  Råmund Råmundsen Soterud  30 år i dagleie 
110 1815  Soterud under Verpe søndre, Seljord (Bø)   I168  Astrid Anundsdtr Åsen  79 år 
111 1815  Soterud under Verpe søndre, Seljord (Bø)   I7420  Anne Andersdtr Bruserud  29 år 
112 1815  Soterud under Verpe søndre, Seljord (Bø)   I13577  Ole Andersen Skarkevju  24 år, husmann 
113 1815  Soterud under Verpe søndre, Seljord (Bø)   I4758  Margit Halvorsdtr Erikstein  23 år 
114 1815  Soterud under Verpe søndre, Seljord (Bø)   I14639  Halvor Olsen Haugerud  2 år 
115 1815  Soterud under Verpe søndre, Seljord (Bø)   I14640  Anders Olsen Soterud  1/4 år 
116 1815  Tangen under Sanda, Seljord (Bø)   I3206  Gunulv Andersen Verpe  48 år 
117 1815  Tangen under Sanda, Seljord (Bø)   I14840  Bergit Olsdtr Ekre  41 år 
118 1815  Tangen under Sanda, Seljord (Bø)   I18254  Anders Gunulvsen Sanda  21 år 
119 1815  Tangen under Sanda, Seljord (Bø)   I18255  Kari Gunulvsdtr Sanda  17 år 
120 1815  Tangen under Sanda, Seljord (Bø)   I14841  Ole Gunulvsen Tangen  12 år 
121 1815  Tangen under Sanda, Seljord (Bø)   I18257  Torbjørn Gunulvsen Sanda  9 år 
122 1815  Verpe nordre, Seljord (Bø)   I9424  Ole Andersen Verpe  60 år 
123 1815  Verpe nordre, Seljord (Bø)   I9425  Svennung Sondresen Steingarden  60 år 
124 1815  Verpe nordre, Seljord (Bø)   I6806  Anne Sondresdtr Mastedalen  17 år 
125 1815  Verpe nordre, Seljord (Bø)   I18262  Gunhild Olsdtr Verpe  21 år 
126 1815  Verpe nordre, Seljord (Bø)   I9426  Kari Olsdtr Stavangshaugen  55 år 
127 1815  Verpe nordre, Seljord (Bø)   I1690  Svend Alfsen  54 år, tjenestedreng 
128 1815  Verpe nordre, Seljord (Bø)   I9430  Torhild Rollevsdtr Vreim  7 år 
129 1815  Verpe nordre, Seljord (Bø)   I6653  Ole Kristiansen Steinsnes  36 år 
130 1815  Verpe nordre, Seljord (Bø)   I6065  Ragnhild Olsdtr Kilen  82 år, enke 
131 1815  Verpe søndre, Seljord (Bø)   I6420  Svend Tollevsen Verpe  76 år 
132 1815  Verpe søndre, Seljord (Bø)   I7363  Gunhild Svennungsdtr Vreim  60 år 
133 1815  Verpe søndre, Seljord (Bø)   I15789  Kittil Svendsen Verpe  20 år 
134 1815  Verpe søndre, Seljord (Bø)   I15790  Ole Svendsen Verpe  23 år 
135 1815  Verpe søndre, Seljord (Bø)   I15791  Egelev Svendsdtr Verpe  30 år 
136 1815  Verpe søndre, Seljord (Bø)   I15792  Torbjørg Svendsdtr Verpe  26 år 
137 1815  Verpe søndre, Seljord (Bø)   I15793  Mari Svendsdtr Verpe  23 år 
138 1815  Verpe søndre, Seljord (Bø)   I6421  Tollev Svendsen Verpe  45 år 
139 1815  Verpe søndre, Seljord (Bø)   I7365  Ragnhild Svennungsdtr Vreim  32 år 
140 1815  Verpe søndre, Seljord (Bø)   I18277  Ole Aslaksen Rønningen  28 år, tjenestepike 
141 1815  Verpe søndre, Seljord (Bø)   I15771  Ragnhild Kittilsdtr Hagen  16 år, tjenestepike 
142 1815  Verpe søndre, Seljord (Bø)   I18275  Mari Aslaksdtr Soterud  34 år tjenestepike, fattiglem 
143 1815  Øvrebø, Seljord (Bø)   I2423  Svennung Andersen Øvrebø  73 år 
144 1815  Øvrebø, Seljord (Bø)   I7996  Bergit Halvorsdtr Tveitan  46 år 
145 1815  Øvrebø, Seljord (Bø)   I1914  Guro Svennungsdtr Øvrebø  19 år 
146 1815  Øvrebø, Seljord (Bø)   I14047  Anders Svennungsen Øvrebø  11 år 
147 1815  Øvrebø, Seljord (Bø)   I14048  Halvor Svennungsen Øvrebø  9 år 
148 1815  Øvrebø, Seljord (Bø)   I14815  Bergit Svennungsdtr Øvrebø  4 år 
149 1815  Øvrebø, Seljord (Bø)   I13338  Gunhild Augonsdtr Tveitan  15 år, tjenestepike 
150 1815  Øvrebø, Seljord (Bø)   I6668  Anne Mikkelsdtr Åse  30 år, tjenestepike 
151 1815  Øvrebø, Seljord (Bø)   I12339  Steinulv Torsen Eikja  28 år, dagleie