Rapport: Folketelling 1801 Flåbygd

         Beskrivelse: Alle personer fra tellingen som er identifisert.
Sortert alfabetisk på stedsnavn.


Treff 1 til 572 av 572  » Kommaseparert CSV fil

# Nevnt: Dato Nevnt: Sted Person ID Fullt navn Nevnt
1 1 Feb 1801  Åmås, Flåbygd (Drangedal)   I18184  Lars Nilsmundsen Åmås  38 år, 1. ekteskap, bonde og bor på gården 
2 1 Feb 1801  Åmås, Flåbygd (Drangedal)   I18183  Åste Gundersdtr Singusdal  34 år, 1. ekteskap 
3 1 Feb 1801  Bekkhus under Øverland, Flåbygd   I9442  Torbjørg Falentinsdtr Uvdal  60 år, enke etter 1. ekeskap, Huskone med jord, søster til Dorte Falentinsdtr 
4 1 Feb 1801  Bekkhus under Øverland, Flåbygd   I14285  Torger Olsen Saltevju  24 år, Torbjørg Falentinsdtrs sønn, ugift, nasjonal soldat. 
5 1 Feb 1801  Bekkhus under Øverland, Flåbygd   I9440  Dorte Falentinsdtr Grini  64 år, søster til Torbjørg Faltinsdtr, innerste, går i dagleie 
6 1 Feb 1801  Bekkhus under Øverland, Flåbygd   I6331  Anne Knutsdtr Øverland  73 år, Legdslem, enke etter 1. ekteskap, har sitt opphold av legdet. 
7 1 Feb 1801  Berge under Kilen nordre, Flåbygd   I6987  Asgjerd Ingebretsdtr Dalane  50 år, enke etter 1. ekteskap, huskone med jord 
8 1 Feb 1801  Berge under Kilen nordre, Flåbygd   I16251  Halvor Knutsen Berge  32 år, ugift 
9 1 Feb 1801  Berge under Kilen nordre, Flåbygd   I16232  Ingeborg Knutsdtr Berge  26 år, ugift 
10 1 Feb 1801  Berge under Tveit søndre, Flåbygd   I258  Ole Torsteinsen Tveit  70 år, 1. ekteskap, husmann med jord, nyter almisser av sognet 
11 1 Feb 1801  Berge under Tveit søndre, Flåbygd   I11992  Åste Olsdtr Berge  14 år 
12 1 Feb 1801  Berge under Tveit søndre, Flåbygd   I14015  Margrete Sørensdtr  61 år, 1. ekteskap 
13 1 Feb 1801  Berge under Tveit søndre, Flåbygd   I6144  Gunder Olsen Berge  76 år, 1. ekteskap, husmann med jord og "skytte" 
14 1 Feb 1801  Berge under Tveit søndre, Flåbygd   I11990  Johanne Sørensdtr  48 år, 1. ekteskap, husmann med jord, nyter allmisse av sognet 
15 1 Feb 1801  Berge under Tveit søndre, Flåbygd   I17245  Åse Olsdtr Berge  14 år 
16 1 Feb 1801  Berge under Tveit søndre, Flåbygd   I11993  Søren Olsen Berge  10 år 
17 1 Feb 1801  Berge under Tveit søndre, Flåbygd   I11994  Halvor Olsen Berge  8 år 
18 1 Feb 1801  Berge under Tveit søndre, Flåbygd   I11995  Torstein Olsen Berge  4 år 
19 1 Feb 1801  Berge, Flåbygd   I15691  Anlaug Olsdtr Lauvika  13 år, tjenestepike [Hun er oppført med "Asloug" i tellingen. Asloug/Anloug ble ofte blandet av de som skrev protokoller.] 
20 1 Feb 1801  Berge, Flåbygd   I15911  Egelev Torsdtr Berge  5 år 
21 1 Feb 1801  Berge, Flåbygd   I16405  Tor Halvorsen Berge  27 år, 1. ekteskap, Bonde 
22 1 Feb 1801  Berge, Flåbygd   I6478  Dorte Olsdtr Kjeldal  34 år, 1. ekteskap 
23 1 Feb 1801  Berge, Flåbygd   I15917  Anne Torsdtr Berge  3 år 
24 1 Feb 1801  Berge, Flåbygd   I16245  Aslak Olsen Lauvika  18 år, tjenestepike 
25 1 Feb 1801  Berge, Flåbygd   I16266  Tone Mikkelsdtr Fjåbusundet  24 år, tjenestedreng 
26 1 Feb 1801  Bergland under Øverland, Flåbygd   I16295  Halvor Gjermundsen Øverland  40 år, gift 2. gang, husmann med jord 
27 1 Feb 1801  Bergland under Øverland, Flåbygd   I6662  Gunhild Halvorsdtr Tekslia  9 år 
28 1 Feb 1801  Bergland under Øverland, Flåbygd   I14596  Anne Evensdtr Glosimot  50 år, 1. ekteskap 
29 1 Feb 1801  Bergsto under Fjågesund søndre, Flåbygd   I1521  Ingeborg Kristiansdtr Grave  68 år, 1. ekteskap 
30 1 Feb 1801  Bergsto under Fjågesund søndre, Flåbygd   I2213  Hoskul Olsen Bergsto  72 år, 2. ekteskap, husmann med jord 
31 1 Feb 1801  Bergsto under Fjågesund søndre, Flåbygd   I14745  Kristian Hoskulsen Bergsto  32 år, ugift 
32 1 Feb 1801  Bergsto under Fjågesund søndre, Flåbygd   I14749  Gunlek Hoskulsen Bergsto  22 år 
33 1 Feb 1801  Bergsto under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16138  Tore Knutsdtr Roholt  68 år, enke etter 1. ekteskap, innerst og nyter opphold av sognet 
34 1 Feb 1801  Bukåsa under Kilen søndre, Flåbygd   I11274  Rønnaug Gjermundsdtr Øverland  46 år, 2. ekteskap 
35 1 Feb 1801  Bukåsa under Kilen søndre, Flåbygd   I9444  Nils Falentinsen Uvdal  53 år, 2. ekteskap, husmann med jord 
36 1 Feb 1801  Bukåsa under Kilen søndre, Flåbygd   I6975  Bernt Berntsen Grotnes  16 år, tjenestedreng 
37 1 Feb 1801  Bukta under Nes nordre, Flåbygd   I6619  Bergit Johannesdtr Dompendal  44 år, enke 1. ekteskap, Jordløs huskone 
38 1 Feb 1801  Bukta under Nes nordre, Flåbygd   I14255  Mikkel Gunulvsen Haugen  12 år 
39 1 Feb 1801  Bukta under Nes nordre, Flåbygd   I14256  Johannes Gunulvsen Haugen  8 år 
40 1 Feb 1801  Dompendal under Flom, Flåbygd   I2889  Guro Kittilsdtr Verpe  74 år, enke etter 2. ekteskap, huskone med jord 
41 1 Feb 1801  Dompendal under Flom, Flåbygd   I13710  Svennung Tollevsen Dompendal  24 år, ugift, nasjonal soldat, Guro Kittilsdtrs sønn 
42 1 Feb 1801  Dompendal under Flom, Flåbygd   I6609  Johannes Torsteinsen Dompendal  46 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
43 1 Feb 1801  Dompendal under Flom, Flåbygd   I6234  Turid Evensdtr Dompendal  79 år, ugift, nyter allmisse av sognet 
44 1 Feb 1801  Dompendal under Flom, Flåbygd   I15336  Ragnhild Olsdtr Strandstul  58 år, 1. ekteskap 
45 1 Feb 1801  Eivindstul under Kjeldal, Flåbygd   I14446  Nils Torbjørnsen Eivindstul  45 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
46 1 Feb 1801  Eivindstul under Kjeldal, Flåbygd   I14447  Kjersti Anundsdtr Hangehommen  40 år, 1. ekteskap 
47 1 Feb 1801  Eivindstul under Kjeldal, Flåbygd   I14448  Ingeborg Nilsdtr Eivindstul  19 år ugift 
48 1 Feb 1801  Eivindstul under Kjeldal, Flåbygd   I14449  Susanne Nilsdtr Eivindstul  15 år 
49 1 Feb 1801  Eivindstul under Kjeldal, Flåbygd   I14450  Margit Nilsdtr Eivindstul  9 år 
50 1 Feb 1801  Eivindstul under Kjeldal, Flåbygd   I14451  Bergit Nilsdtr Eivindstul  3 år 
51 1 Feb 1801  Eivindstul under Kjeldal, Flåbygd   I14452  Kjersti Nilsdtr Eivindstul  1 år 
52 1 Feb 1801  Finsand under Fjågesund nordre, Flåbygd   I6972  Torger Berntsen Grotnes  27 år, enkemann etter 1. ekteskap, husmann med jord 
53 1 Feb 1801  Finsand under Fjågesund nordre, Flåbygd   I16697  Bernt Torgersen Vigdeil  4 år 
54 1 Feb 1801  Fiskarbekk under Kilen søndre, Flåbygd   I6060  Snære Jacobsen Fiskarbekk  77 år, 1. ekteskap, husmann med jord og blind 
55 1 Feb 1801  Fiskarbekk under Kilen søndre, Flåbygd   I6427  Margit Svennungsdtr Heggtveit  70 år, 1. ekteskap 
56 1 Feb 1801  Fiskarbekk under Kilen søndre, Flåbygd   I14826  Svennung Snæresen Fiskarbekk  25 år, ugift 
57 1 Feb 1801  Fiskarbekk under Kilen søndre, Flåbygd   I16441  Gunhild Snæresdtr Fiskarbekk  32 år, ugift 
58 1 Feb 1801  Fiskarbekk under Kilen søndre, Flåbygd   I16214  Ole Snæresen Fiskarbekk  33 år, 1. ekteskap, Innerst og går i dagleie 
59 1 Feb 1801  Fiskarbekk under Kilen søndre, Flåbygd   I16215  Turid Østensdtr Berge  1 år 
60 1 Feb 1801  Fiskarbekk under Kilen søndre, Flåbygd   I16216  Ole Olsen Fiskarbekk  1 år 
61 1 Feb 1801  Fiskarbekk under Kilen søndre, Flåbygd   I16219  Johannes Torbjørnsen Østenå  36 år, enkemann etter 1. ekteskap, innerst og går i dagleie, holder til i huset 
62 1 Feb 1801  Fiskarbekk under Kilen søndre, Flåbygd   I18196  Torbjørn Johannesen Vigdesjå  3 pr, fosterbarn, faderens bekostning 
63 1 Feb 1801  Fjågesund nordre, Flåbygd   I6980  Tov Knutsen Fjågesund  46 år, 1. ekteskap, bonde, bor på gården og gjestegiver 
64 1 Feb 1801  Fjågesund nordre, Flåbygd   I6978  Gunhild Halvorsdtr Kåsa  37 år, 1. ekteskap 
65 1 Feb 1801  Fjågesund nordre, Flåbygd   I16608  Astrid Tovsdtr Fjågesund  12 år 
66 1 Feb 1801  Fjågesund nordre, Flåbygd   I16674  Knut Tovsen Fjågesund  2 år 
67 1 Feb 1801  Fjågesund nordre, Flåbygd   I11803  Jørgen Gundersen Fjågesund  29 år, enkemann etter 1. ekteskap, nasjonal soldat 
68 1 Feb 1801  Fjågesund nordre, Flåbygd   I16492  Turid Hansdtr Åse  20 år, ugift, legslem, vanfør pg vanvittig og holdes "lægdet" 
69 1 Feb 1801  Fjågesund søndre, Flåbygd   I6632  Hans Gundersen Fjågesund  40 år, 2. ekteskap, bonde og bor på gården 
70 1 Feb 1801  Fjågesund søndre, Flåbygd   I6634  Ingeborg Hansdtr Fjågesund  15 år 
71 1 Feb 1801  Fjågesund søndre, Flåbygd   I16614  Gunder Hansen Fjågesund  14 år 
72 1 Feb 1801  Fjågesund søndre, Flåbygd   I16465  Dorte Jørgensdtr Østenå  26 år, 1. ekteskap 
73 1 Feb 1801  Fjågesund søndre, Flåbygd   I16668  Dorte Hansdtr Fjågesund  6 år 
74 1 Feb 1801  Fjågesund søndre, Flåbygd   I16725  Anne Hansdtr Fjågesund  2 år 
75 1 Feb 1801  Fjågesund søndre, Flåbygd   I6973  Gunder Berntsen Grotnes  25 år, tjenestedreng 
76 1 Feb 1801  Fjågesund søndre, Flåbygd   I16572  Åshild Svendsdtr Lia  19 år, tjenestepige 
77 1 Feb 1801  Fjågesund søndre, Flåbygd   I18162  Anne Halvorsdtr Urbø  19 år, tjenestepike 
78 1 Feb 1801  Flom nordre, Flåbygd   I14132  Knut Ellingsen Flom  30 år, 1. ekteskap, bonde og bor på gården 
79 1 Feb 1801  Flom nordre, Flåbygd   I14133  Agnete Halvorsdtr Holte  22 år, 1. ekteskap 
80 1 Feb 1801  Flom nordre, Flåbygd   I18211  Sigfred Carl Lindegaard  49 år, ugift, underoffiser 
81 1 Feb 1801  Flom søndre, Flåbygd   I15178  Ingeborg Åsmundsdtr Krintolen  15 år, tjeneste pike 
82 1 Feb 1801  Flom søndre, Flåbygd   I6447  Paul Amandusen Paus  64 år, enkemann etter 1. ekteskap, bonde og bor på gården 
83 1 Feb 1801  Flom søndre, Flåbygd   I6813  Amandus Paulsen Paus  23 år, ugift, sjøfarende og styrmann 
84 1 Feb 1801  Flom søndre, Flåbygd   I6814  Marie Margrete Paulsdtr Paus  31 år, 1. ekteskap 
85 1 Feb 1801  Flom søndre, Flåbygd   I6815  Peter Nicolai von Zernichov  31 år, 1. ekteskap, Compagnie Chef i Tellemarkiske Infanterie Regiment 
86 1 Feb 1801  Flom søndre, Flåbygd   I15185  Anne Andersdtr Saltevju  56 år, tjenestepike 
87 1 Feb 1801  Flom søndre, Flåbygd   I15690  Gunulv Torgersen Tveit  19 år, tjenestedreng 
88 1 Feb 1801  Gisholt, Flåbygd   I6584  Torolv Hansen Saltevju  19 år, tjenestedreng 
89 1 Feb 1801  Gisholt, Flåbygd   I6588  Ingrid Hansdtr Saltevju  22 år, tjenestepike 
90 1 Feb 1801  Gisholt, Flåbygd   I6965  Jørgen Gundersen Fjågesund  35 år, 1. ekteskap, bonde og bor på gården 
91 1 Feb 1801  Gisholt, Flåbygd   I6586  Gunhild Hansdtr Saltevju  28 år, 1. ekteskap 
92 1 Feb 1801  Gisholt, Flåbygd   I14371  Gunder Jørgensen Gisholt  4 år 
93 1 Feb 1801  Gisholt, Flåbygd   I14372  Anne Jørgensdtr Gisholt  2 år 
94 1 Feb 1801  Gjerpedal under Kjeldal, Flåbygd   I8909  Åse Gunulvsdtr Ova  28 år, 1. ekteskap 
95 1 Feb 1801  Gjerpedal under Kjeldal, Flåbygd   I4069  Jørgen Hansen Skårdal  27 år. 1. ekteskap, husmann med jord 
96 1 Feb 1801  Gjerpedal under Kjeldal, Flåbygd   I8913  Bergit Jørgensdtr Gjerpedal  2 år 
97 1 Feb 1801  Gonge under Kjeldal, Flåbygd   I11359  Gro Rollevsdtr  78 år, 1. ekteskap 
98 1 Feb 1801  Gonge under Kjeldal, Flåbygd   I5420  Torger Olsen Gonge  67 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
99 1 Feb 1801  Gonge under Kjeldal, Flåbygd   I6733  Rollev Torgersen Gonge  31 år, 2. ekteskap, husmann med jord 
100 1 Feb 1801  Gonge under Kjeldal, Flåbygd   I1106  Kari Halvorsdtr Skoe  26 år, 1. ekteskap 
101 1 Feb 1801  Gonge under Kjeldal, Flåbygd   I14118  Åste Rollevsdtr Gonge  1 år 
102 1 Feb 1801  Gonge under Kjeldal, Flåbygd   I8250  Peder Jonsen Kåvedalen  38 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
103 1 Feb 1801  Gonge under Kjeldal, Flåbygd   I7852  Ingeborg Olsdtr Skjellaug  26 år, 1. ekteskap 
104 1 Feb 1801  Gonge under Kjeldal, Flåbygd   I13597  Ole Pedersen Kåvedalen  5 år 
105 1 Feb 1801  Gonge under Kjeldal, Flåbygd   I13599  Svennung Pedersen Kåvedalen  1 år 
106 1 Feb 1801  Gonge under Kjeldal, Flåbygd   I13598  Jon Pedersen Kåvedalen  3 år 
107 1 Feb 1801  Gravningen under Østenå, Flåbygd   I16474  Åsmund Olsen Bekkhus  42 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
108 1 Feb 1801  Gravningen under Østenå, Flåbygd   I16303  Ragnhild Nilsdtr Lia  40 år, 1. ekteskap 
109 1 Feb 1801  Gravningen under Østenå, Flåbygd   I9446  Knut Falentinsen Uvdal  43 år, ugift, innerste går i dqgleie, mannens (Åsmund Olsen) morbror 
110 1 Feb 1801  Gravningen under Østenå, Flåbygd   I9441  Knut Falentinsen Uvdal  53 år, mannens [Åsmund Olsen] morbror, ugift, innerst går i dagleie 
111 1 Feb 1801  Groa under Fjågesund nordre, Flåbygd   I9451  Anne Falentinsdtr Uvdal  49 år, 1. ekteskap 
112 1 Feb 1801  Groa under Fjågesund nordre, Flåbygd   I16206  Jon Jørgensen Groa  73 år, 3. ekteskap, husmann med jord 
113 1 Feb 1801  Groa under Fjågesund nordre, Flåbygd   I16207  Gro Jonsdtr Groa  7 år 
114 1 Feb 1801  Groa under Fjågesund nordre, Flåbygd   I16208  Jørgen Jonsen Groa  4 år 
115 1 Feb 1801  Groa under Fjågesund nordre, Flåbygd   I16211  Sigrid Jonsdtr Groa  33 år, 1. ekteskap 
116 1 Feb 1801  Groa under Fjågesund nordre, Flåbygd   I16212  Bendiks Torvildsen  47 år, 1. ekteskap, innerster, går i dagleie 
117 1 Feb 1801  Grotnes under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16113  Gunder Torgersen Grotnes  46 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
118 1 Feb 1801  Grotnes under Fjågesund søndre, Flåbygd   I6211  Aslaug Larsdtr Kleiverud  45 år, 1. ekteskap 
119 1 Feb 1801  Grotnes under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16130  Halvor Gundersen Grotnes  6 år 
120 1 Feb 1801  Grotnes under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16131  Tollev Gundersen Grotnes  4 år 
121 1 Feb 1801  Grotnes under Fjågesund søndre, Flåbygd   I6969  Bernt Torgersen Grotnes  58 år, 2. ekteskap, husmann med jord 
122 1 Feb 1801  Grotnes under Fjågesund søndre, Flåbygd   I6661  Bergit Anundsdtr Skarperud  48 år, 1. ekteskap 
123 1 Feb 1801  Gullbekk under Øverland, Flåbygd   I16578  Ole Nilsen Langedal  46 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
124 1 Feb 1801  Gullbekk under Øverland, Flåbygd   I2152  Ingrid Johannesdtr  51 år, 2. ekteskap 
125 1 Feb 1801  Gullbekk under Øverland, Flåbygd   I16579  Margit Olsdtr Langedal  18 år 
126 1 Feb 1801  Gullbekk under Øverland, Flåbygd   I16619  Nils Olsen Gullbekk  13 år 
127 1 Feb 1801  Haugen under Kilen nordre, Flåbygd   I14817  Jon Håvarsen Haugen  61 år, 2. ekteskap, husmann med jord 
128 1 Feb 1801  Haugen under Kilen nordre, Flåbygd   I14818  Aslaug Tovsdtr Langeli  46 år, 1. ekteskap 
129 1 Feb 1801  Haugen under Kilen nordre, Flåbygd   I14823  Håvard Jonsen Kyrdalen  17 år 
130 1 Feb 1801  Haugen under Kilen nordre, Flåbygd   I14819  Knut Jonsen Ståland  10 år 
131 1 Feb 1801  Haugen under Kilen nordre, Flåbygd   I14820  Guro Jonsdtr Ståland  8 år 
132 1 Feb 1801  Haugen under Tveit nordre, Flåbygd   I14089  Ole Olsen Haugen  16 år, ugift 
133 1 Feb 1801  Haugen under Tveit nordre, Flåbygd   I2033  Bergit Svendsdtr Svenskerud  24 år, 1. ekteskap 
134 1 Feb 1801  Haugen under Tveit nordre, Flåbygd   I6405  Ole Svendsen Berge  80 år, 2. ekteskap, husmann med jord 
135 1 Feb 1801  Haugen under Tveit nordre, Flåbygd   I6423  Guro Pedersdtr Moen  58 år, 1. ekteskap 
136 1 Feb 1801  Haugen under Tveit nordre, Flåbygd   I14088  Svend Olsen Berge  28 år, 1. ekteskap, inderste, gaaer i dagleie 
137 1 Feb 1801  Haugen under Tveit søndre, Flåbygd   I15517  Gunlaug Nilsdtr Roligheta  5 år 
138 1 Feb 1801  Haugen under Tveit søndre, Flåbygd   I16430  Nils Halvorsen Kårstein  33 år, 1. ekteskap, inderst, går i dagleie 
139 1 Feb 1801  Haugen under Tveit søndre, Flåbygd   I6416  Kari Torolvsdtr Kittilskås  45 år, 1. ekteskap 
140 1 Feb 1801  Haugen under Tveit søndre, Flåbygd   I6413  Jon Torolvsen Kittilskås  48 år, enkemann etter 1, ekteskap, husmann med jord 
141 1 Feb 1801  Haugen under Tveit søndre, Flåbygd   I6728  Torolv Jonsen Haugen  16 år 
142 1 Feb 1801  Haugen under Tveit søndre, Flåbygd   I6729  Jacob Jonsen Haugen  13 år 
143 1 Feb 1801  Haugen under Tveit søndre, Flåbygd   I6730  Kittil Jonsen Haugen  10 år 
144 1 Feb 1801  Hegna under Røymål nordre, Flåbygd   I1894  Jens Eriksen Hegna  54 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
145 1 Feb 1801  Hegna under Røymål nordre, Flåbygd   I6199  Ingeborg Hansdtr Gisholt  52 år, 1. ekteskap 
146 1 Feb 1801  Hegna under Røymål nordre, Flåbygd   I15237  Erik Jensen Hegna  24 år, ugift, National soldat 
147 1 Feb 1801  Hegna under Røymål nordre, Flåbygd   I15238  Bergit Jensdtr Hegna  12 år 
148 1 Feb 1801  Hegna under Tveit nordre, Flåbygd   I6339  Torger Gunulvsen Tveit  47 år, 1. ekteskap, Husmann med jord 
149 1 Feb 1801  Hegna under Tveit nordre, Flåbygd   I15685  Margit Olsdtr Kårstein  45 år, 1. ekteskap 
150 1 Feb 1801  Hegna under Tveit nordre, Flåbygd   I15686  Ole Torgersen Hegna  15 år 
151 1 Feb 1801  Hegna under Tveit nordre, Flåbygd   I15687  Nils Torgersen Hegna  12 år 
152 1 Feb 1801  Hegna under Tveit nordre, Flåbygd   I15688  Torger Torgersen Hegna  9 år 
153 1 Feb 1801  Hegna under Tveit nordre, Flåbygd   I15689  Torgrim Torgersen Hegna  5 år 
154 1 Feb 1801  Jonskås under Kjeldal, Flåbygd   I6298  Kari Anundsdtr  80 år, enke etter 1. ekteskap, huskone med jord, nyder almisse af sognet. 
155 1 Feb 1801  Jonskås under Kjeldal, Flåbygd   I6299  Angjer Vigleiksdtr Jonskås  54 år, ugift 
156 1 Feb 1801  Jordgrav under Kilen søndre, Flåbygd   I6463  Aslak Gunulvsen Kilen  30 år, 1, ekteskap, husmann med jord 
157 1 Feb 1801  Jordgrav under Kilen søndre, Flåbygd   I6723  Gunlaug Olsdtr Heggenes  28 år, 1. ekteskap 
158 1 Feb 1801  Jordgrav under Kilen søndre, Flåbygd   I16682  Ingeborg Aslaksdtr Jordgrav  6 år 
159 1 Feb 1801  Jordgrav under Kilen søndre, Flåbygd   I16683  Gunulv Aslaksen Jordgrav  4 år 
160 1 Feb 1801  Jordgrav under Kilen søndre, Flåbygd   I16684  Gunhild Aslaksdtr Jordgrav  2 år 
161 1 Feb 1801  Jutulsbru under Østenå, Flåbygd   I6155  Knut Jacobsen Fiskarbekk  36 år [alder må vær feil], 1. ekteskap, husmann med jord 
162 1 Feb 1801  Jutulsbru under Østenå, Flåbygd   I16151  Kjersti Gundersdtr  54 år, 1. ekteskap 
163 1 Feb 1801  Kårstein under Nes nordre, Flåbygd   I13385  Guro Torgrimsdtr Reine  76 år, 1. ekteskap 
164 1 Feb 1801  Kårstein under Nes nordre, Flåbygd   I6271  Ole Gundersen Kårstein  77 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
165 1 Feb 1801  Kårstein under Nes nordre, Flåbygd   I13865  Ole Olsen Kårstein  34 år, 1. ekteskap, innerst, går i dagleie 
166 1 Feb 1801  Kårstein under Nes nordre, Flåbygd   I5476  Halvor Nilsen Sundbø  64 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
167 1 Feb 1801  Kårstein under Nes nordre, Flåbygd   I6191  Margrete Lobes Vincentsdtr Usler  64 år, 1. ekteskap 
168 1 Feb 1801  Kårstein under Nes nordre, Flåbygd   I8396  Lisbet Olsdtr Hustufta  30 år, 1. ekteskap 
169 1 Feb 1801  Kårstein under Nes nordre, Flåbygd   I13865  Ole Olsen Kårstein  34 år, 1. ekteskap, innerst og går i dagleie 
170 1 Feb 1801  Kårstein under Nes nordre, Flåbygd   I13866  Ole Olsen Kårstein  2 år 
171 1 Feb 1801  Kåsa under Fjågesund nordre, Flåbygd   I16604  Elling Mikkelsen Røymål  11 år, tjenestedreng 
172 1 Feb 1801  Kåsa under Fjågesund nordre, Flåbygd   I6964  Amandus Gundersen Fjågesund  36 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
173 1 Feb 1801  Kåsa under Fjågesund nordre, Flåbygd   I6494  Åste Olsdtr Kilen  29 år, 1. ekteskap 
174 1 Feb 1801  Kåsa under Fjågesund nordre, Flåbygd   I7701  Mari Amandusdtr Fjågesund  3 år 
175 1 Feb 1801  Kåsa under Fjågesund nordre, Flåbygd   I16663  Ole Torvildsen Berge  39 år, 1. ekteskap, jordløshusmann, går i dagleie 
176 1 Feb 1801  Kåsa under Fjågesund nordre, Flåbygd   I16382  Sigrid Hansdtr Åse  31 år, 1. ekteskap 
177 1 Feb 1801  Kåsa under Fjågesund nordre, Flåbygd   I16666  Tor Olsen Åbø  9 år 
178 1 Feb 1801  Kåsa under Fjågesund nordre, Flåbygd   I16708  Tone Olsdtr Åse  3 år 
179 1 Feb 1801  Kåsa under Fjågesund nordre, Flåbygd   I16664  Ole Olsen Åse  6 år [Anne Olsdtr !?] 
180 1 Feb 1801  Kåsa under Fjågesund nordre, Flåbygd   I16665  Torvild Olsen Åse  12 år 
181 1 Feb 1801  Kåsa under Kilen søndre, Flåbygd   I15335  Svend Olsen Strandstul  46 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
182 1 Feb 1801  Kåsa under Kilen søndre, Flåbygd   I6440  Dorte Torsteinsdtr Ova  41 år, 1. ekteskap 
183 1 Feb 1801  Kåsa under Kilen søndre, Flåbygd   I16607  Torstein Svendsen Kilen  13 år 
184 1 Feb 1801  Kåsa under Kilen søndre, Flåbygd   I16629  Ole Svendsen Kåsa  10 år 
185 1 Feb 1801  Kåsa under Kilen søndre, Flåbygd   I16650  Gunulv Svendsen Kåsa  7 år 
186 1 Feb 1801  Kåsa under Kilen søndre, Flåbygd   I16651  Tomas Svendsen Kåsa  4 år 
187 1 Feb 1801  Kåsa under Kleppe, Flåbygd   I13632  Inger Svennungsdtr Kåsa  20 år 
188 1 Feb 1801  Kåsa under Kleppe, Flåbygd   I6279  Svennung Olsen Kåsa  60 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
189 1 Feb 1801  Kåsa under Kleppe, Flåbygd   I4648  Guro Auversdtr Lunde  58 år, 1. ekteskap 
190 1 Feb 1801  Kåsa under Kleppe, Flåbygd   I13906  Halvor Svennungsen Kåsa  32 år, ugift 
191 1 Feb 1801  Kåsa under Kleppe, Flåbygd   I13907  Hans Svennungsen Kåsa  12 år 
192 1 Feb 1801  Kåsine under Ovanstraum, Flåbygd   I6612  Tollev Sørensen Øygarden  36 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
193 1 Feb 1801  Kåsine under Ovanstraum, Flåbygd   I14308  Barbro Halvorsdtr Kårstein  34 år, 1. ekteskap 
194 1 Feb 1801  Kåsine under Ovanstraum, Flåbygd   I14309  Ingeborg Tollevsdtr Kåsine  6 år [Ingebret!?] 
195 1 Feb 1801  Kåsine under Ovanstraum, Flåbygd   I14310  Mari Tollevsdtr Kåsine  3 år 
196 1 Feb 1801  Kilen nordre, Flåbygd   I9461  Gro Kittilsdtr Midtsund  46 år, 2. ekteskap 
197 1 Feb 1801  Kilen nordre, Flåbygd   I9458  Tor Taraldsen dy Nordgarden  38 år, 1. ekteskap, bonde og bor på gården 
198 1 Feb 1801  Kilen nordre, Flåbygd   I6629  Hans Andersen Kilen  15 år 
199 1 Feb 1801  Kilen nordre, Flåbygd   I6630  Gunder Andersen Kilen  10 år 
200 1 Feb 1801  Kilen nordre, Flåbygd   I6255  Tarald Torsen Nordgarden  77 år, 1. ekteskap, nyter opphold hos sønnen Tor taraldsen 
201 1 Feb 1801  Kilen nordre, Flåbygd   I6254  Åste Torsdtr Østenå  77 år, 1. ekteskap 
202 1 Feb 1801  Kilen nordre, Flåbygd   I14824  Gro Jonsdtr Ståland  25 år, tjenestepike 
203 1 Feb 1801  Kilen nordre, Flåbygd   I12679  Helge Taraldsdtr Nordgarden  28 år, ugift 
204 1 Feb 1801  Kilen søndre, Flåbygd   I6461  Ole Gunulvsen Kilen  34 år, 1. ekteskap, bonde og bor på gården 
205 1 Feb 1801  Kilen søndre, Flåbygd   I6775  Aslaug Bjørnsdtr Brekke  37 år, 1. ekteskap 
206 1 Feb 1801  Kilen søndre, Flåbygd   I16670  Gunulv Olsen Kilen  5 år 
207 1 Feb 1801  Kilen søndre, Flåbygd   I16671  Bjørn Olsen Kilen  3 år 
208 1 Feb 1801  Kilen søndre, Flåbygd   I16672  Margit Olsdtr Kilen  1 år 
209 1 Feb 1801  Kilen søndre, Flåbygd   I16309  Signe Gunulvsdtr Røymål  38 år, ugift, tjenestepike 
210 1 Feb 1801  Kilen søndre, Flåbygd   I16476  Jacob Olsen Bekkhus  22 år, tjenestedreng 
211 1 Feb 1801  Kittilskås under Nes nordre, Flåbygd   I6412  Erik Torolvsen Kittilskås  53 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
212 1 Feb 1801  Kittilskås under Nes nordre, Flåbygd   I2207  Gunlaug Pedersdtr  87 år, enke etter 1. ekteskap, har sitt opphold på plassen 
213 1 Feb 1801  Kittilskås under Nes nordre, Flåbygd   I3970  Bergit Torbjørnsdtr Ovanstraum  58 år, 1. ekteskap 
214 1 Feb 1801  Kittilskås under Nes nordre, Flåbygd   I16815  Åshild Jacobsdtr Kasnes  31 år, tjenestepike 
215 1 Feb 1801  Kjeldal nordre, Flåbygd   I6163  Halvor Olsen Kjeldal  61 år, 1. ekteskap, bonde og bor på gården 
216 1 Feb 1801  Kjeldal nordre, Flåbygd   I6782  Gunhild Vetlesdtr Valen  61 år, 1. ekteskap 
217 1 Feb 1801  Kjeldal nordre, Flåbygd   I6800  Aslaug Halvorsdtr Kjeldal  22 år, ugift 
218 1 Feb 1801  Kjeldal nordre, Flåbygd   I4011  Torbjørn Pedersen Dorholt  29 år, tjenestedreng 
219 1 Feb 1801  Kjeldal nordre, Flåbygd   I16616  Ole Olsen Saltevju  12 år, tjenestedreng 
220 1 Feb 1801  Kjeldal nordre, Flåbygd   I7351  Ingeborg Kittilsdtr Hegna  27 år, tjenestepike 
221 1 Feb 1801  Kjeldal søndre, Flåbygd   I7103  Gunhild Kristensdtr Piperud  50 år, 1. ekteskap 
222 1 Feb 1801  Kjeldal søndre, Flåbygd   I6166  Knut Olsen Kjeldal  Husbonde, 1. ekteskap, 57 år, bonde og bor på gården 
223 1 Feb 1801  Kjeldal søndre, Flåbygd   I11842  Kristen Knutsen Kjeldal  16 år 
224 1 Feb 1801  Kjeldal søndre, Flåbygd   I11843  Ingeborg Knutsdtr Kjeldal  13 år 
225 1 Feb 1801  Kjeldal søndre, Flåbygd   I6224  Barbro Tollevsdtr Saltevju  57 år, ugift, tjenestepike 
226 1 Feb 1801  Kjeldal søndre, Flåbygd   I16540  Ole Knutsen Kjeldal  19 år 
227 1 Feb 1801  Kleiverud under Tveit søndre, Flåbygd   I255  Sarke Torgersdtr Lunde  90 år, 1nke etter 1. ekteskap, er til huse, har sitt opphold av plassen. 
228 1 Feb 1801  Kleiverud under Tveit søndre, Flåbygd   I2392  Sissel Svennungsdtr Stavsholt  38 år, enke etter 1. ekteskap, huskone mde jord 
229 1 Feb 1801  Kleiverud under Tveit søndre, Flåbygd   I6672  Torstein Mikkelsen Kleiverud  9 år 
230 1 Feb 1801  Kleiverud under Tveit søndre, Flåbygd   I6673  Margit Mikkelsdtr Kleiverud  7 år 
231 1 Feb 1801  Kleiverud under Tveit søndre, Flåbygd   I259  Gunhild Torsteinsdtr Tveit  60 år, ugift, går i dagleie, Sarke Torgersdtrs datter 
232 1 Feb 1801  Kleiverud under Tveit søndre, Flåbygd   I16698  Kari Mikkelsdtr Kleiverud  5 år 
233 1 Feb 1801  Kleppe, Flåbygd   I1094  Anders Gulbrandsen Kleppe  58 år, 1. ekteskap, bonde og bor på gården 
234 1 Feb 1801  Kleppe, Flåbygd   I5442  Ingeborg Olsdtr Skjellaug  52 år, 1. ekteskap 
235 1 Feb 1801  Kleppe, Flåbygd   I1216  Ole Andersen Kleppe  28 år, 1. ekteskap, bonde og bor på gården 
236 1 Feb 1801  Kleppe, Flåbygd   I1217  Dorte Knutsdtr Kjeldal  25 år, 1. ekteskap 
237 1 Feb 1801  Kleppe, Flåbygd   I14376  Gulbrand Olsen Kleppe  6 år 
238 1 Feb 1801  Kleppe, Flåbygd   I14378  Aslaug Olsdtr Kleppe  4 år 
239 1 Feb 1801  Kleppe, Flåbygd   I14377  Margit Olsdtr Kleppe  2 år 
240 1 Feb 1801  Kleppe, Flåbygd   I15559  Gunhild Svennungsdtr Kåsa  15 år, tjeneste pige [tjenestejente på gården der Kåsa er en husmannsplass.] 
241 1 Feb 1801  Kleppe, Flåbygd   I1214  Gulbrand Andersen Kleppe  21 år, ugift 
242 1 Feb 1801  Kleppe, Flåbygd   I1215  Harald Andersen Kleppe  19 år [Halvor!?] 
243 1 Feb 1801  Lauvika under Østenå, Flåbygd   I18160  Tor Gundersen Lauvika  27 år, ugift, husmann med jord og plassholer 
244 1 Feb 1801  Lia under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16731  Ole Trondsen Lia  33 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
245 1 Feb 1801  Lia under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16732  Ingeborg Svendsdtr Midtsund  30 år, 1. ekteskap 
246 1 Feb 1801  Lia under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16733  Kari Kristine Olsdtr Lia  2 år 
247 1 Feb 1801  Lia under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16128  Lars Gundersen Grotnes  16 år, tjenestedreng 
248 1 Feb 1801  Lia under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16168  Svend Olsen Lia  56 år, 2. ekteskap, husmann med jord 
249 1 Feb 1801  Lia under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16571  Åshild Halvorsdtr Skree  51 år, 1. ekteskap 
250 1 Feb 1801  Lia under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16592  Ingeborg Svendsdtr Lia  16 år 
251 1 Feb 1801  Lia under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16304  Anders Nilsen Lia  39 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
252 1 Feb 1801  Lia under Fjågesund søndre, Flåbygd   I18243  Aslaug Tovsdtr Kåsa  40 år, 1. ekteskap 
253 1 Feb 1801  Lia under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16702  Tov Andersen Lia  10 år 
254 1 Feb 1801  Lia under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16701  Torbjørn Andersen Lia  3 år 
255 1 Feb 1801  Lia under Fjågesund søndre, Flåbygd   I6220  Nils Tollevsen Lia  75 år, enkemann etter 1. ekteskap, husmann med jord, har sitt opphold hos sønnen Anders Nilsen 
256 1 Feb 1801  Lia under Øverland, Flåbygd   I14289  Ole Gjermundsen Lia  1 år 
257 1 Feb 1801  Lia under Øverland, Flåbygd   I14286  Kari Olsdtr Bekkhus  28 år, 1. ekteskap 
258 1 Feb 1801  Lia under Øverland, Flåbygd   I14287  Gjermund Halvorsen Lia  32 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
259 1 Feb 1801  Liklov under Kjeldal, Flåbygd   I1161  Guro Rasmusdtr Svenskerud  36 år, 1. ekteskap 
260 1 Feb 1801  Liklov under Kjeldal, Flåbygd   I12407  Mikkel Helleksen Liklov  11 år 
261 1 Feb 1801  Liklov under Kjeldal, Flåbygd   I12409  Gunulv Helleksen Liklov  7 år 
262 1 Feb 1801  Liklov under Kjeldal, Flåbygd   I6288  Hellek Mikkelsen Susås  52 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
263 1 Feb 1801  Liklov under Kjeldal, Flåbygd   I6439  Kari Torsteinsdtr Ova  46 år, 1. ekteskap 
264 1 Feb 1801  Liklov under Kjeldal, Flåbygd   I12408  Torstein Helleksen Liklov  9 år 
265 1 Feb 1801  Liklov under Kjeldal, Flåbygd   I13392  Jon Andersen Kåsa  38 år, 1. ekteskap, innerst og går i dagleie 
266 1 Feb 1801  Liklov under Kjeldal, Flåbygd   I13447  Anders Jonsen  6 år 
267 1 Feb 1801  Liklov under Kjeldal, Flåbygd   I13448  Gunhild Jonsdtr Smukkestad  4 år 
268 1 Feb 1801  Liklov under Kjeldal, Flåbygd   I13449  Rasmus Jonsen Liklov  2 år 
269 1 Feb 1801  Moen under Røymål søndre, Flåbygd   I83  Frans Pedersen Moen  57 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
270 1 Feb 1801  Moen under Røymål søndre, Flåbygd   I4866  Kari Evensdtr Sundbø  57 år, 1. ekteskap 
271 1 Feb 1801  Moen under Røymål søndre, Flåbygd   I15276  Peder Fransen Moen  18 år 
272 1 Feb 1801  Moen under Røymål søndre, Flåbygd   I18224  Ole Fransen Moen  13 år 
273 1 Feb 1801  Nes nordre, Flåbygd   I6486  Mari Taraldsdtr Lundtveit  46 år, 2. ekteskap 
274 1 Feb 1801  Nes nordre, Flåbygd   I6600  Anne Mikkelsdtr Nes  17 år 
275 1 Feb 1801  Nes nordre, Flåbygd   I6602  Even Mikkelsen Nes  12 år 
276 1 Feb 1801  Nes nordre, Flåbygd   I2362  Ole Ellingsen Øygarden  41 år, 1. ekteskap, bonde og bor på gården 
277 1 Feb 1801  Nes nordre, Flåbygd   I6488  Elling Olsen Nes  7 år 
278 1 Feb 1801  Nes nordre, Flåbygd   I15128  Mikkel Olsen Nes  4 år 
279 1 Feb 1801  Nes, Flåbygd   I6256  Gunulv Halvorsen Nes  50 år, 1. ekteskap, bonde og bor på gården 
280 1 Feb 1801  Nes, Flåbygd   I6183  Bergit Mikkelsdtr Tveit  53 år, 1. ekteskap 
281 1 Feb 1801  Nes, Flåbygd   I13731  Halvor Gunulvsen Nes  31 år, 1. ekteskap, bonde og bor på gården 
282 1 Feb 1801  Nes, Flåbygd   I13732  Mikkel Gunulvsen Nes  24 år, ugift 
283 1 Feb 1801  Nes, Flåbygd   I13733  Ole Gunulvsen Nes  19 år, ugift 
284 1 Feb 1801  Nes, Flåbygd   I13734  Kittil Gunulvsen Nes  16 år 
285 1 Feb 1801  Nes, Flåbygd   I13735  Gunulv Gunulvsen Nes  10 år 
286 1 Feb 1801  Nes, Flåbygd   I9679  Åste Jørgensdtr Enggrav  25 år, 1. ekteskap 
287 1 Feb 1801  Nes, Flåbygd   I13736  Gunulv Halvorsen Nes  1 år 
288 1 Feb 1801  Nes, Flåbygd   I15130  Margit Olsdtr Sundbø  20 år, tjeneste pike [samme gård som senere ektemann Ole] 
289 1 Feb 1801  Nes, Flåbygd   I12000  Ingeborg Gundersdtr Venheim  28 år, tjenestepike 
290 1 Feb 1801  Nes, Flåbygd   I14899  Mari Hansdtr Strengen  21 år, tjenestepike 
291 1 Feb 1801  Nykås under Fjågesund søndre, Flåbygd   I18165  Halvor Tjostolvsen Undeberg  52 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
292 1 Feb 1801  Nykås under Fjågesund søndre, Flåbygd   I18169  Gunhild Tovsdtr Håtveit  41 år, 1. ekteskap 
293 1 Feb 1801  Nykås under Fjågesund søndre, Flåbygd   I18166  Ole Tjostolvsen Undeberg  49 år, 1. ekteskap 
294 1 Feb 1801  Odden under Omnes, Flåbygd   I14920  Nils Halvorsen Odden  48 år, 2. ekteskap, husmann med jord 
295 1 Feb 1801  Odden under Omnes, Flåbygd   I14921  Gunhild Danielsdtr  42 år, 1. ekteskap 
296 1 Feb 1801  Odden under Østenå, Flåbygd   I6335  Jacob Olsen Fiskarbekk  50 år, 2. ekteskap, jordløs husmann, svak, nyter almisse av sognet 
297 1 Feb 1801  Odden under Østenå, Flåbygd   I7801  Anne Olsdtr Østenå  51 år, 1. ekteskap, svak, nyter almisse av sognet 
298 1 Feb 1801  Omnes, Flåbygd   I7322  Gunhild Olsdtr Helgetveit  23 år, tjenestefolk [sammen med sønnen på gården Kittil Olsen] 
299 1 Feb 1801  Omnes, Flåbygd   I4415  Ole Kittilsen Omnes  71 år, enkemann etter 1. ekteskap, bonde og bor på gården 
300 1 Feb 1801  Omnes, Flåbygd   I6801  Kittil Olsen Skoe  35 år, ugift 
301 1 Feb 1801  Omnes, Flåbygd   I6771  Åste Evensdtr Hanto  22 år, 1. ekteskap 
302 1 Feb 1801  Omnes, Flåbygd   I4429  Gjermund Olsen Skoe  44 år, 1. ekteskap, bonde og bor på gården 
303 1 Feb 1801  Omnes, Flåbygd   I8587  Egelev Torsdtr Baksås  13 år, tjenestepike 
304 1 Feb 1801  Ovanstraum, Flåbygd   I8471  Mari Jensdtr Hegna  20 år, tjenestepike 
305 1 Feb 1801  Ovanstraum, Flåbygd   I6507  Torbjørn Olsen Ovanstraum  28 år, 1. ekteskap, bonde og bor på gården 
306 1 Feb 1801  Ovanstraum, Flåbygd   I3546  Jens Torbjørnsen Ovanstraum  67 år, enkemann etter 1. ekteskap, bonde og bor på gården 
307 1 Feb 1801  Ovanstraum, Flåbygd   I3972  Anne Torbjørnsdtr Ovanstraum  55 år, ugift, vanvittig og nesten stum 
308 1 Feb 1801  Ovanstraum, Flåbygd   I3973  Taran Torbjørnsdtr Ovanstraum  55 år, ugift 
309 1 Feb 1801  Ovanstraum, Flåbygd   I14917  Even Fransen Moen  20 år, tjenestedreng, nasjonal soldat 
310 1 Feb 1801  Ovanstraum, Flåbygd   I11474  Mari Olsdtr Tveitan  24 år, 1. ekteskap 
311 1 Feb 1801  Ovanstraum, Flåbygd   I13011  Jens Torbjørnsen Ovanstraum  6 år 
312 1 Feb 1801  Ovanstraum, Flåbygd   I16713  Anne Torbjørnsdtr Ovanstraum  3 år 
313 1 Feb 1801  Raundalen under Åmås, Flåbygd (Drangedal)   I18185  Åsmund Johannesen Uppsund  53 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
314 1 Feb 1801  Raundalen under Åmås, Flåbygd (Drangedal)   I18186  Gunhild Olsdtr Draugedalen  50 år, 1. ekteskap 
315 1 Feb 1801  Raundalen under Åmås, Flåbygd (Drangedal)   I18187  Ole Åsmundsen Juvland  19 år 
316 1 Feb 1801  Raundalen under Åmås, Flåbygd (Drangedal)   I18188  Ellen Åsmundsdtr Raundalen  15 år 
317 1 Feb 1801  Raundalen under Åmås, Flåbygd (Drangedal)   I18189  Aslaug Åsmundsdtr Raundalen  8 år 
318 1 Feb 1801  Rekanes under Nes nordre, Flåbygd   I6614  Ole Sørensen Øygarden  24 år, 1. ekteskap, innerst og skoleholder 
319 1 Feb 1801  Rekanes under Nes nordre, Flåbygd   I12577  Tore Rollevsdtr Lona  30 år, 1. ekteskap 
320 1 Feb 1801  Rekanes under Nes nordre, Flåbygd   I14410  Søren Olsen Ødegården  2 år 
321 1 Feb 1801  Roligheta under Nes nordre, Flåbygd   I6613  Nils Sørensen Roligheta  32 år, 1. ekteskap, loddbruker for husbonden 
322 1 Feb 1801  Roligheta under Nes nordre, Flåbygd   I6587  Liv Hansdtr Saltevju  25 år, 1. ekteskap 
323 1 Feb 1801  Roligheta under Nes nordre, Flåbygd   I14411  Søren Nilsen Roligheta  2 år 
324 1 Feb 1801  Rui under Kilen Søndre, Flåbygd   I2219  Kittil Olsen Rui  72 år, enkemann etter 1. ekteskap, inderste, nyder almisse af sognet, holder til huse 
325 1 Feb 1801  Rui under Kilen Søndre, Flåbygd   I6064  Kittil Olsen Kilen  61 år, 3. ekteskap, husmann med jord 
326 1 Feb 1801  Rui under Kilen Søndre, Flåbygd   I14307  Asgjerd Gjermundsdtr Lia  59 år, 2. ekteskap, [Kittilsdtr!?] 
327 1 Feb 1801  Rui under Kilen Søndre, Flåbygd   I6615  Ole Kittilsen Kilen  22 år, ugift, nasjonal soldat 
328 1 Feb 1801  Rui under Kilen søndre, Flåbygd   I15835  Karl Matiasen Rui  59 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
329 1 Feb 1801  Rui under Kilen søndre, Flåbygd   I15836  Kari Hansdtr Røyrhelle  57 år, 1. ekteskap 
330 1 Feb 1801  Rui under Kilen søndre, Flåbygd   I16471  Ellen Maria Karlsdtr Rui  25 år, ugift 
331 1 Feb 1801  Rui under Kilen søndre, Flåbygd   I15840  Hans Karlsen Rui  19 år 
332 1 Feb 1801  Rui under Kilen søndre, Flåbygd   I15841  Frans Karlsen Rui  16 år 
333 1 Feb 1801  Rui under Sundbø, Flåbygd   I15501  Kari Nilsdtr Sundbø  13 år 
334 1 Feb 1801  Rui under Sundbø, Flåbygd   I6340  Nils Gunulvsen Tveit  44 år, 1. ekteskap, Bonde og bor på gården 
335 1 Feb 1801  Rui under Sundbø, Flåbygd   I6743  Margit Tykesdtr Sundbø  36 år, 1. ekteskap 
336 1 Feb 1801  Rui under Sundbø, Flåbygd   I15502  Gunulv Nilsen Gisholt  11 år 
337 1 Feb 1801  Rui under Sundbø, Flåbygd   I15503  Guro Nilsdtr Gisholt  7 år 
338 1 Feb 1801  Rui under Sundbø, Flåbygd   I15504  Gunhild Nilsdtr Hegna  4 år 
339 1 Feb 1801  Rui under Sundbø, Flåbygd   I6194  Matias Gjertsen Usler  30 år, 1. ekteskap, bonde og bor på gården 
340 1 Feb 1801  Rui under Sundbø, Flåbygd   I6817  Marte Asgeirsdtr Namløs  23 år, 1. ekteskap 
341 1 Feb 1801  Rui under Sundbø, Flåbygd   I6818  Johannes Karinius Matiasen Usler  2 år 
342 1 Feb 1801  Rui under Sundbø, Flåbygd   I16717  Kjersti Asgeirsdtr Namløs  19 år, tjenestepike 
343 1 Feb 1801  Røymål nordre, Flåbygd   I14588  Mari Steinarsdtr Røymål  21 år, ugift 
344 1 Feb 1801  Røymål nordre, Flåbygd   I14589  Erik Steinarsen Røymål  15 år 
345 1 Feb 1801  Røymål nordre, Flåbygd   I14590  Bergit Steinarsdtr Røymål  12 år 
346 1 Feb 1801  Røymål nordre, Flåbygd   I14591  Mikkel Steinarsen Røymål  9 år 
347 1 Feb 1801  Røymål nordre, Flåbygd   I14592  Signe Steinarsdtr Røymål  4 år 
348 1 Feb 1801  Røymål nordre, Flåbygd   I6318  Steinar Eriksen Røymål  46 år, 1. ekteskap, bonde og bor på gården 
349 1 Feb 1801  Røymål nordre, Flåbygd   I6185  Ingeborg Mikkelsdtr Tveit  46 år, 1. ekteskap 
350 1 Feb 1801  Røymål søndre, Flåbygd   I2361  Mikkel Ellingsen Øygarden  45 år, 1. ekteskap, bonde og bor på gården 
351 1 Feb 1801  Røymål søndre, Flåbygd   I6492  Gunhild Olsdtr Kilen  39 år, 1. ekteskap 
352 1 Feb 1801  Røymål søndre, Flåbygd   I14107  Ole Mikkelsen Røymål  18 år, ugift 
353 1 Feb 1801  Røymål søndre, Flåbygd   I14108  Anne Mikkelsdtr Røymål  16 år 
354 1 Feb 1801  Røymål søndre, Flåbygd   I14109  Harald Mikkelsen Røymål  13 år 
355 1 Feb 1801  Røymål søndre, Flåbygd   I14110  Mari Mikkelsdtr Røymål  11 år 
356 1 Feb 1801  Røymål søndre, Flåbygd   I14111  Gunhild Mikkelsdtr Røymål  10 år 
357 1 Feb 1801  Røymål søndre, Flåbygd   I14112  Åste Mikkelsdtr Røymål  6 år 
358 1 Feb 1801  Røymål søndre, Flåbygd   I14113  Harald Mikkelsen Røymål  5 år [Tarald!?] 
359 1 Feb 1801  Røymål søndre, Flåbygd   I14114  Bergit Mikkelsdtr Røymål  3 år 
360 1 Feb 1801  Røymål søndre, Flåbygd   I14106  Ingeborg Mikkelsdtr Røymål  1 år 
361 1 Feb 1801  Røyrhelle under Kilen nordre, Flåbygd   I14482  Margit Augonsdtr  50 år, tjenestefolk 
362 1 Feb 1801  Røyrhelle under Kilen nordre, Flåbygd   I15621  Guro Torgrimsdtr Røyrhelle  5 år 
363 1 Feb 1801  Røyrhelle under Kilen nordre, Flåbygd   I15622  Peder Torgrimsen Røyrhelle  3 år 
364 1 Feb 1801  Røyrhelle under Kilen nordre, Flåbygd   I6671  Torgrim Olsen Røyrhelle  37 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
365 1 Feb 1801  Røyrhelle under Kilen nordre, Flåbygd   I6535  Mari Pedersdtr Rekanes  34 år, 1. ekteskap 
366 1 Feb 1801  Røyrhelle under Kilen nordre, Flåbygd   I6599  Halvor Mikkelsen Nes  32 år, tjenestedreng 
367 1 Feb 1801  Saltevju søndre under Sundbø søndre, Flåbygd   I14293  Mari Halvorsdtr Kårstein  38 år, 1. ekteskap 
368 1 Feb 1801  Saltevju søndre under Sundbø søndre, Flåbygd   I14294  Hans Tollevsen Saltevju  11 år 
369 1 Feb 1801  Saltevju søndre under Sundbø søndre, Flåbygd   I14295  Åse Tollevsdtr Saltevju  9 år 
370 1 Feb 1801  Saltevju søndre under Sundbø søndre, Flåbygd   I14297  Margrete Tollevsdtr Saltevju  2 år 
371 1 Feb 1801  Saltevju søndre under Sundbø søndre, Flåbygd   I14296  Mari Tollevsdtr Saltevju  5 år 
372 1 Feb 1801  Saltevju søndre under Sundbø søndre, Flåbygd   I14335  Svennung Halvorsen Kårstein  25 år, 1. ekteskap, innerst, går i dagleie 
373 1 Feb 1801  Saltevju søndre under Sundbø søndre, Flåbygd   I14336  Halvor Svennungsen Saltevju  2 år 
374 1 Feb 1801  Saltevju søndre under Sundbø søndre, Flåbygd   I6411  Hans Torolvsen Kittilskås  64 år, enkemann etter 1. ekteskap, husmann med jord 
375 1 Feb 1801  Saltevju søndre under Sundbø søndre, Flåbygd   I16381  Sissel Hansdtr Saltevju  33 år, 1. ekteskap 
376 1 Feb 1801  Saltevju søndre under Sundbø søndre, Flåbygd   I6583  Tollev Hansen Saltevju  37 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
377 1 Feb 1801  Saltevju under Sundbø nordre, Flåbygd   I6188  Gjert Petter Vincentsen Usler  70 år, 1. ekteskap, husmann med jord og gjestgiver 
378 1 Feb 1801  Saltevju under Sundbø nordre, Flåbygd   I9668  Ellen Marie Pedersdtr Wulf  67 år, 1. ekteskap 
379 1 Feb 1801  Saltevju under Sundbø nordre, Flåbygd   I12787  Kari Maria Gjertsdtr Usler  28 år, ugift 
380 1 Feb 1801  Saltevju under Sundbø, Flåbygd   I7318  Ole Olsen Sundbø  49 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
381 1 Feb 1801  Saltevju under Sundbø, Flåbygd   I6184  Gro Mikkelsdtr Tveit  57 år, 1. ekteskap 
382 1 Feb 1801  Saltevju under Sundbø, Flåbygd   I15126  Mikkel Olsen Saltevju  9 år 
383 1 Feb 1801  Slåttekåsa under Berge, Flåbygd   I14690  Johannes Aslaksen Sollid  25 år, ugift, husmann med jord 
384 1 Feb 1801  Smukkestad under Kjeldal, Flåbygd   I1090  Gunhild Gulbrandsdtr Nyhus  76 år, 1. ekteskap 
385 1 Feb 1801  Smukkestad under Kjeldal, Flåbygd   I2019  Rasmus Jonsen Svenskerud  65 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
386 1 Feb 1801  Smukkestad under Kjeldal, Flåbygd   I6306  Ingeborg Olsdtr  71 år, Mandens (Ole Halvorsen) moder, enke 2. ekteskap 
387 1 Feb 1801  Smukkestad under Kjeldal, Flåbygd   I7712  Mari Tollevsdtr Evju  34 år, 1. ekteskap 
388 1 Feb 1801  Smukkestad under Kjeldal, Flåbygd   I6436  Tomas Torsteinsen Ova  34 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
389 1 Feb 1801  Smukkestad under Kjeldal, Flåbygd   I5095  Bergit Nilsdtr Haugen  29 år, 1. ekteskap 
390 1 Feb 1801  Smukkestad under Kjeldal, Flåbygd   I6294  Torstein Tomasen Smukkestad  5 år 
391 1 Feb 1801  Smukkestad under Kjeldal, Flåbygd   I13659  Nils Tomasen Smukkestad  3 år 
392 1 Feb 1801  Smukkestad under Kjeldal, Flåbygd   I6309  Ole Halvorsen Smukkestad  38 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
393 1 Feb 1801  Smukkestad under Kjeldal, Flåbygd   I13222  Ingeborg Olsdtr Smukkestad  5 år 
394 1 Feb 1801  Smukkestad under Kjeldal, Flåbygd   I13223  Inger Olsdtr Smukkestad  1 år 
395 1 Feb 1801  Snøås, Flåbygd (Drangedal)   I18178  Gunlek Ellingsen Våle  32 år, 1. ekteskap, Bonde og bor på gården 
396 1 Feb 1801  Snøås, Flåbygd (Drangedal)   I18177  Ingeborg Knutsdtr Singusdal  30 år, 1. ekteskap 
397 1 Feb 1801  Snøås, Flåbygd (Drangedal)   I18179  Elling Knutsen Snøås  5 år 
398 1 Feb 1801  Snøås, Flåbygd (Drangedal)   I18180  Agnete Gunleksdtr Snøås  3 år 
399 1 Feb 1801  Snøås, Flåbygd (Drangedal)   I18181  Knut Gunleksen Snøås  2 år 
400 1 Feb 1801  Snøås, Flåbygd (Drangedal)   I6974  Ole Berntsen Grotnes  20 år, tjenestekar 
401 1 Feb 1801  Snøås, Flåbygd (Drangedal)   I15180  Tor Knutsen Åkerø  62 år, 1. ekteskap, bruker halve gården 
402 1 Feb 1801  Snøås, Flåbygd (Drangedal)   I15181  Kari Kittilsdtr Sjauset  56 år, 1. ekteskap 
403 1 Feb 1801  Snøås, Flåbygd (Drangedal)   I16469  Knut Torsen Snøås  26 år, ugift 
404 1 Feb 1801  Snøås, Flåbygd (Drangedal)   I18182  Guro Torsdtr Snøås  13 år 
405 1 Feb 1801  Sollid under Fjågesund nordre, Flåbygd   I14694  Aslak Johannesen Sollid  58 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
406 1 Feb 1801  Sollid under Fjågesund nordre, Flåbygd   I14689  Margit Olsdtr Lia  60 år, 1. ekteskap 
407 1 Feb 1801  Sollid under Fjågesund nordre, Flåbygd   I14691  Ole Aslaksen Sollid  20 år, ugift 
408 1 Feb 1801  Sollid under Fjågesund nordre, Flåbygd   I14693  Sigrid Aslaksdtr Sollid  16 år 
409 1 Feb 1801  Sotebakken under Sundbø søndre, Flåbygd   I6325  Kari Olsdtr Kilen  55 år, 1 ekteskap 
410 1 Feb 1801  Sotebakken under Sundbø søndre, Flåbygd   I1984  Gunlek Gunulvsen Sundbø  61 år, 1 ekteskap, jordløs husmann, går i dagleie 
411 1 Feb 1801  Sotebakken under Sundbø søndre, Flåbygd   I16625  Nils Gunleksen Sotebakken  12 år 
412 1 Feb 1801  Sotebakken under Sundbø søndre, Flåbygd   I16626  Anne Gunleksdtr Sotebakken  9 år 
413 1 Feb 1801  Stavsholt under Kleppe, Flåbygd   I8479  Anders Olsen Hovland  36 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
414 1 Feb 1801  Stavsholt under Kleppe, Flåbygd   I12047  Aslaug Andersdtr Kleppe  25 år, 1. ekteskap 
415 1 Feb 1801  Stavsholt under Kleppe, Flåbygd   I13252  Ole Andersen Hovland  7 år 
416 1 Feb 1801  Stavsholt under Kleppe, Flåbygd   I13253  Margit Andersdtr Stavsholt  3 år 
417 1 Feb 1801  Stavsholt under Kleppe, Flåbygd   I13254  Tomas Andersen Stavsholt  2 år 
418 1 Feb 1801  Stoa under Nes nordre, Flåbygd   I2216  Ragnhild Hoskulsdtr Moen  47 år, 1. ekteskap 
419 1 Feb 1801  Stoa under Nes nordre, Flåbygd   I6247  Ole Halvorsen Roligheta  46 år, 1. ekteskap, husmann med jord, går i dagarbeide 
420 1 Feb 1801  Stoa under Nes nordre, Flåbygd   I15748  Ole Olsen Roligheta  13 år 
421 1 Feb 1801  Stoa under Nes nordre, Flåbygd   I15749  Kari Olsdtr Roligheta  5 år 
422 1 Feb 1801  Strandstul under Øverland, Flåbygd   I15334  Knut Olsen Strandstul  58 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
423 1 Feb 1801  Strandstul under Øverland, Flåbygd   I16499  Kari Torsdtr Kilen  50 år, 1. ekteskap 
424 1 Feb 1801  Strandstul under Øverland, Flåbygd   I16596  Tor Knutsen Strandstul  14 år 
425 1 Feb 1801  Strandstul under Øverland, Flåbygd   I16661  Anne Knutsdtr Strandstul  10 år 
426 1 Feb 1801  Strengen under Ulsnes, Flåbygd   I14902  Anne Nilsdtr Strengen  7 år 
427 1 Feb 1801  Strengen under Ulsnes, Flåbygd   I14895  Liv Halvorsdtr Odden  50 år, 2. ekteskap 
428 1 Feb 1801  Strengen under Ulsnes, Flåbygd   I14901  Nils Olsen Bjønnstig  46 år, 2. ekteskap, husmann med jord 
429 1 Feb 1801  Strengen under Ulsnes, Flåbygd   I14903  Ole Nilsen Moen  15 år, Nils Olsens sønn 
430 1 Feb 1801  Sundbø nordre, Flåbygd   I13973  Christense Cathrine Asseline Wamberg  31 år, 1. ekteskap 
431 1 Feb 1801  Sundbø nordre, Flåbygd   I13972  Fredrik Henriksen Pohlman  41 år, 1. ekteskap, premier lieutenant i tellemarske regiment 
432 1 Feb 1801  Sundbø nordre, Flåbygd   I13974  Susanne Sophie Friderica Fredriksdtr Pohlman  8 år 
433 1 Feb 1801  Sundbø nordre, Flåbygd   I13975  Nils Henrik Fredriksen Pohlman  6 år 
434 1 Feb 1801  Sundbø nordre, Flåbygd   I13976  Hanna Cathrina Benedicta Cold Fredriksdtr Pohlman  4 år 
435 1 Feb 1801  Sundbø nordre, Flåbygd   I13977  Hans Hagerup Iver Cornelius Fredriksen Pohlman  2 år 
436 1 Feb 1801  Sundbø nordre, Flåbygd   I14559  Susanne Sophia Saxe  50 år, enke etter 1. ekteskap, lever av gården og pensjon 
437 1 Feb 1801  Sundbø nordre, Flåbygd   I14568  Karl Wedel Prahl  3 år 
438 1 Feb 1801  Sundbø nordre, Flåbygd   I14898  Hans Hansen Strengen  24 år, tjenestedreng 
439 1 Feb 1801  Sundbø nordre, Flåbygd   I14560  Henrik Lachman Wamberg  26 år, ugift, Lieutenant og veimester i det norske veikorps 
440 1 Feb 1801  Sundbø nordre, Flåbygd   I16229  Christiana Friderica Wedel Wamberg  23 år, ugift 
441 1 Feb 1801  Sundbø nordre, Flåbygd   I14564  Johannes Carinius Wamberg  13 år, sjøfarende 
442 1 Feb 1801  Sundbø nordre, Flåbygd   I14563  Johan Bülow Wamberg  15 år, sjøfarende 
443 1 Feb 1801  Sundbø nordre, Flåbygd   I14561  Nils Petter Wamberg  32 år, ugift, Examinatus Juris 
444 1 Feb 1801  Sundbø nordre, Flåbygd   I14566  Asselina Nilsdtr Wamberg  12 år 
445 1 Feb 1801  Sundbø nordre, Flåbygd   I14565  Marie Cathrine Wamberg  28 år, 1. ekteskap 
446 1 Feb 1801  Sundbø nordre, Flåbygd   I6540  Knut Tomasen Kjeldal  60 år, 1. ekteskap, bonde og bor på gården 
447 1 Feb 1801  Sundbø nordre, Flåbygd   I6326  Gunhild Olsdtr Kilen  50 år, 1. ekteskap 
448 1 Feb 1801  Sundbø nordre, Flåbygd   I9018  Ole Knutsen Sundbø  30 år, ugift, nasjonal soldat 
449 1 Feb 1801  Sundbø nordre, Flåbygd   I9019  Tomas Knutsen Sundbø  25 år, ugift, nasjonal soldat 
450 1 Feb 1801  Sundbø nordre, Flåbygd   I9020  Halvor Knutsen Sundbø  22 år 
451 1 Feb 1801  Sundbø nordre, Flåbygd   I9021  Anne Knutsdtr Sundbø  15 år 
452 1 Feb 1801  Sundbø søndre, Flåbygd   I5076  Anders Høljesen Forberg  64 år, 1. ekteskap. innerst i dagleie 
453 1 Feb 1801  Sundbø søndre, Flåbygd   I5475  Tyke Nilsen Sundbø  69 år, 1. ekteskap, bonde og bor på gården 
454 1 Feb 1801  Sundbø søndre, Flåbygd   I5118  Margit Olsdtr Hauglia  55 år, 1. ekteskap 
455 1 Feb 1801  Sundbø søndre, Flåbygd   I12566  Gunulv Gunleksen Sundbø  34 år, 1. ekteskap, bonde og bor på gården 
456 1 Feb 1801  Sundbø søndre, Flåbygd   I1985  Gunhild Gunulvsdtr Sundbø  69 år, 1. ekteskap 
457 1 Feb 1801  Sundbø søndre, Flåbygd   I6741  Kari Tykesdtr Sundbø  41 år, ugift 
458 1 Feb 1801  Sundbø søndre, Flåbygd   I6740  Nils Tykesen Sundbø  25 år, 1. ekteskap, bonde og bor på gården 
459 1 Feb 1801  Sundbø søndre, Flåbygd   I9496  Gunhild Gunleksdtr Tyri  22 år, 1. ekteskap 
460 1 Feb 1801  Sundbø søndre, Flåbygd   I13845  Gunulv Nilsen Sundbø  2 år 
461 1 Feb 1801  Sundbø søndre, Flåbygd   I2363  Gunhild Ellingsdtr Øygarden  24 år, 1. ekteskap 
462 1 Feb 1801  Sundbø søndre, Flåbygd   I12567  Anne Gunulvsdtr Haugen  3 år 
463 1 Feb 1801  Sundbø søndre, Flåbygd   I18212  Gunhild Iversdtr Groven  30 år, ugift, innerst går i dagleie [med uekte datter Kristiane Kristiansdtr] 
464 1 Feb 1801  Sundbø søndre, Flåbygd   I14529  Kristiane Kristiansdtr  6 år, datter til Gunhild Iversdtr 
465 1 Feb 1801  Tangen under Tveit nordre, Flåbygd   I6556  Lars Olsen Tangen  25 år, ugift, husmann med jord og nasjonal soldat 
466 1 Feb 1801  Tekslia under Omnes, Flåbygd   I2205  Ismael Hansen Tonningsdalen  87 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
467 1 Feb 1801  Tekslia under Omnes, Flåbygd   I4295  Lisbet Gunulvsdtr  67 år, 1. ekteskap 
468 1 Feb 1801  Tjovik under Østenå, Flåbygd   I16634  Tollev Olsen Ovanstraum  48 år, 1. ekteskap, jordløs husmann og går i dagleie 
469 1 Feb 1801  Tjovik under Østenå, Flåbygd   I16635  Mette Halvorsdtr Spjotsodd  41 år, 1. ekteskap 
470 1 Feb 1801  Tjovik under Østenå, Flåbygd   I16639  Liv Tollevsdtr Vigdeil  9 år 
471 1 Feb 1801  Tjovik under Østenå, Flåbygd   I16692  Anne Tollevsdtr Lia  7 år 
472 1 Feb 1801  Tjovik under Østenå, Flåbygd   I16659  Sara Tollevsdtr Vigdeil  5 år 
473 1 Feb 1801  Tjovik under Østenå, Flåbygd   I16711  Halvor Tollevsen Tjovik  2 år 
474 1 Feb 1801  Tjovik under Østenå, Flåbygd   I18161  Liv Torgersdtr Rolleivstad  66 år, enke etter 1. ekteskap, nyter allmisse av sognet, Mette Halvorsdtrs mor 
475 1 Feb 1801  Tonningsdalen under Kilen nordre, Flåbygd   I16205  Knut Knutsen Berge  35 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
476 1 Feb 1801  Tonningsdalen under Kilen nordre, Flåbygd   I16204  Anne Snæresdtr Fiskarbekk  36 år, 1. ekteskap 
477 1 Feb 1801  Tonningsdalen under Kilen nordre, Flåbygd   I16694  Kari Knutsdtr Tonningsdalen  4 år 
478 1 Feb 1801  Torsdalen under Kilen søndre, Flåbygd   I9452  Ole Hansen Åse  35 år, 1. ekteskap, innerst, går i dagleie 
479 1 Feb 1801  Torsdalen under Kilen søndre, Flåbygd   I9447  Margit Falentinsdtr Uvdal  48 år, 1. ekteskap 
480 1 Feb 1801  Torsdalen under Kilen søndre, Flåbygd   I14780  Sigrid Olsdtr Kåsa  9 år 
481 1 Feb 1801  Torsdalen under Kilen søndre, Flåbygd   I14781  Kari Olsdtr Lauvika  5 år 
482 1 Feb 1801  Torsdalen under Kilen søndre, Flåbygd   I15837  Matias Karlsen Rui  36 år, 1. ekteskap, husmann med jord, korporal 
483 1 Feb 1801  Torsdalen under Kilen søndre, Flåbygd   I16228  Kjersti Jonsdtr Slettemeås  36 år, 1. ekteskap 
484 1 Feb 1801  Tveit nordre, Flåbygd   I14721  Gunlek Gundersen Singusdal  48 år, 1. ekteskap, bonde og bor på gården 
485 1 Feb 1801  Tveit nordre, Flåbygd   I14722  Mariken Ellingsdtr Våje  43 år, 1. ekteskap 
486 1 Feb 1801  Tveit nordre, Flåbygd   I14723  Gunder Gunleksen Tveit  17 år 
487 1 Feb 1801  Tveit nordre, Flåbygd   I14724  Ingeborg Gunleksdtr Tveit  14 år 
488 1 Feb 1801  Tveit nordre, Flåbygd   I14725  Mari Gunleksdtr Tveit  11 år 
489 1 Feb 1801  Tveit nordre, Flåbygd   I16535  Else Olsdtr Berge  18 år, tjenestepike 
490 1 Feb 1801  Tveit nordre, Flåbygd   I6534  Sigurd Pedersen Rekanes  22 år, ugift, legdslem 
491 1 Feb 1801  Tveit søndre, Flåbygd   I14311  Peder Halvorsen Kårstein  22 år, tjenestedreng [hadde et forhold til Sissel Pedersdtr som også var i tjeneste på Tveit dette året] 
492 1 Feb 1801  Tveit søndre, Flåbygd   I6450  Åse Kristine Amandusdtr Paus  70 år, 2. ekteskap 
493 1 Feb 1801  Tveit søndre, Flåbygd   I6165  Mikkel Olsen Kjeldal  57 år, 1. ekteskap, bonde og bor på gården 
494 1 Feb 1801  Tveit søndre, Flåbygd   I16762  Gunder Hansen Fjågesund  13 år, Åse Amandusdtrs sønnesønn 
495 1 Feb 1801  Tveit søndre, Flåbygd   I6198  Gunulv Hansen Gisholt  54 år, ugift, tjenestedreng 
496 1 Feb 1801  Tveit søndre, Flåbygd   I6732  Halvor Jonsen Haugen  22 år, tjenestedreng 
497 1 Feb 1801  Tveit søndre, Flåbygd   I4010  Sissel Pedersdtr Dorholt  22 år, tjenestepike [hadde et forhold til Peder Halvorsen som også var i tjeneste på tveit dette året] 
498 1 Feb 1801  Ulsnes, Flåbygd   I4422  Ole Hansen Folkestad  41 år, 1. ekteskap, bonde og bor på gården 
499 1 Feb 1801  Ulsnes, Flåbygd   I12982  Helge Olsdtr Ulsnes  14 år 
500 1 Feb 1801  Ulsnes, Flåbygd   I12983  Ole Olsen Ulsnes  12 år 
501 1 Feb 1801  Ulsnes, Flåbygd   I12984  Ingeborg Olsdtr Ulsnes  10 år 
502 1 Feb 1801  Ulsnes, Flåbygd   I12985  Hans Olsen Ulsnes  9 år 
503 1 Feb 1801  Ulsnes, Flåbygd   I12986  Torhild Olsdtr Ulsnes  7 år 
504 1 Feb 1801  Ulsnes, Flåbygd   I12987  Kittil Olsen Ulsnes  5 år 
505 1 Feb 1801  Ulsnes, Flåbygd   I12988  Nils Olsen Ulsnes  3 år 
506 1 Feb 1801  Ulsnes, Flåbygd   I1659  Torhild Nilsdtr Forberg  70 år, enke etter 2. ekteskap, har sitt opphold på gården, husbondens (Ole Hansen) [ste-] mor 
507 1 Feb 1801  Ulsnes, Flåbygd   I6659  Ole Hansen dy Folkestad  28 år, ugift, Ole Hansens bror 
508 1 Feb 1801  Ulsnes, Flåbygd   I6660  Nils Hansen Folkestad  24 år, ugift, Ole Hansens bror 
509 1 Feb 1801  Ulsnes, Flåbygd   I4423  Gunhild Hansdtr Folkestad  40 år, ugift, Ole Hansens søster 
510 1 Feb 1801  Ulsnes, Flåbygd   I4215  Guro Olsdtr Oterholt  39 år, 1. ekteskap 
511 1 Feb 1801  Undeberg under Berge, Flåbygd   I15702  Ole Aslaksen Lauvika  46 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
512 1 Feb 1801  Undeberg under Berge, Flåbygd   I15703  Bergit Johannesdtr Lid  46 år, 1. ekteskap 
513 1 Feb 1801  Undeberg under Berge, Flåbygd   I16734  Johannes Olsen Undeberg  2 år 
514 1 Feb 1801  Undeberg under Berge, Flåbygd   I18172  Tone Olsdtr Smeland  10 år 
515 1 Feb 1801  Undeberg under Berge, Flåbygd   I18173  Kari Olsdtr Smeland  6 år 
516 1 Feb 1801  Undeberg under Berge, Flåbygd   I18174  Bergit Olsdtr Slåttekås  4 år 
517 1 Feb 1801  Underberg under Tveit søndre, Flåbygd   I6415  Mari Torolvsdtr Kittilskås  50 år 1. ekteskap 
518 1 Feb 1801  Underberg under Tveit søndre, Flåbygd   I6205  Peder Larsen Kleiverud  63 år 2. ekteskap, husmann med jord 
519 1 Feb 1801  Underberg under Tveit søndre, Flåbygd   I15515  Ingeborg Pedersdtr Klippa  24 år, ugift 
520 1 Feb 1801  Venheim lille under Nes nordre, Flåbygd   I14339  Torolv Jacobsen Roligheta  6 år 
521 1 Feb 1801  Venheim lille under Nes nordre, Flåbygd   I7087  Gunhild Halvorsdtr Kårstein  35 aar, 1. ekteskap 
522 1 Feb 1801  Venheim lille under Nes nordre, Flåbygd   I6414  Jacob Torolvsen Kittilskås  39 aar, 1. ekteskap, husmann med jord 
523 1 Feb 1801  Venheim lille under Nes nordre, Flåbygd   I16707  Halvor Jacobsen Roligheta  3 år 
524 1 Feb 1801  Venheim store under Nes nordre, Flåbygd   I6621  Tollev Gunulvsen Venheim  16 år, tjenestedreng 
525 1 Feb 1801  Venheim store under Nes nordre, Flåbygd   I6330  Kittil Knutsen Øverland  60 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
526 1 Feb 1801  Venheim store under Nes nordre, Flåbygd   I2193  Gunhild Gunulvsdtr Nes  70 år, 2. ekteskap 
527 1 Feb 1801  Veungen under Flom søndre, Flåbygd   I8955  Kari Halvorsdtr Dorholt  32 år, 1. ekteskap 
528 1 Feb 1801  Veungen under Flom søndre, Flåbygd   I6437  Gunne Torsteinsen Ova  30 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
529 1 Feb 1801  Veungen under Omnes, Flåbygd   I6441  Anne Torsteinsdtr Ova  35 år, 1. ekteskap 
530 1 Feb 1801  Veungen under Omnes, Flåbygd   I6243  Ingebret Halvorsen Roligheta  44 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
531 1 Feb 1801  Veungen under Omnes, Flåbygd   I15093  Halvor Ingebretsen Roligheta  9 år 
532 1 Feb 1801  Veungen under Omnes, Flåbygd   I15094  Torstein Ingebretsen Veungen  7 år 
533 1 Feb 1801  Veungen under Omnes, Flåbygd   I15095  Ingeborg Ingebretsdtr Veungen  5 år 
534 1 Feb 1801  Veungen under Omnes, Flåbygd   I15096  Gunulv Ingebretsen Veungen  1 år 
535 1 Feb 1801  Vigdeil under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16109  Hege Torgersdtr Grotnes  63 år, 1. ekteskap 
536 1 Feb 1801  Vigdeil under Fjågesund søndre, Flåbygd   I16110  Even Guttormsen Vigdeil  62 år, 1. ekteskap, Husmand med jord og giæstgiver 
537 1 Feb 1801  Vigdeil under Fjågesund søndre, Flåbygd   I18163  Ingeborg Tollevsdtr  11 år, fosterbarn hos Even Guttormsen og Hege Torgersdtr 
538 1 Feb 1801  Østenå, Flåbygd   I14406  Gunlek Aslaksen Østenå  1 år 
539 1 Feb 1801  Østenå, Flåbygd   I14407  Tor Aslaksen Østenå  11 år 
540 1 Feb 1801  Østenå, Flåbygd   I14408  Gunhild Aslaksdtr Østenå  9 år 
541 1 Feb 1801  Østenå, Flåbygd   I14409  Åste Aslaksdtr Østenå  4 år 
542 1 Feb 1801  Østenå, Flåbygd   I6581  Kari Aslaksdtr Østenå  15 år 
543 1 Feb 1801  Østenå, Flåbygd   I6579  Jørgen Aslaksen Østenå  17 år 
544 1 Feb 1801  Østenå, Flåbygd   I6577  Aslak Jørgensen Østenå  52 år, 2. ekteskap, bonde og bor på gården 
545 1 Feb 1801  Østenå, Flåbygd   I6580  Edel Aslaksdtr Østenå  20 år, ugift 
546 1 Feb 1801  Østenå, Flåbygd   I14405  Hilleborg Gunleksdtr Heggtveit  40 år, 1. ekteskap 
547 1 Feb 1801  Østenå, Flåbygd   I2054  Halvor Hansen Nordskog  60 år, enkemann etter 2. ekteskap, innerst og går i dagleie 
548 1 Feb 1801  Østenå, Flåbygd   I14827  Åshild Sondresdtr  19 år, tjenestepike 
549 1 Feb 1801  Østenå, Flåbygd   I16516  Hake Svennungsen Blokstjønn  19 år, tjenestedreng 
550 1 Feb 1801  Øverland, Flåbygd   I11273  Gjermund Kittilsen Øverland  75 år, 1. ekteskap, har sitt opphold på gården 
551 1 Feb 1801  Øverland, Flåbygd   I16274  Gunhild Andersdtr  75 år, 1. ekteskap, har sitt opphold på gården 
552 1 Feb 1801  Øverland, Flåbygd   I11277  Gunhild Kittilsdtr Øverland  25 år, sønne datter [til Gjermund Kittilsen], ugift 
553 1 Feb 1801  Øverland, Flåbygd   I15521  Ole Knutsen Øverland  48 år, 1. ekteskap, bonde og bor på gården 
554 1 Feb 1801  Øverland, Flåbygd   I15522  Bergit Tovsdtr Langeli  43 år, 1. ekteskap 
555 1 Feb 1801  Øverland, Flåbygd   I16580  Knut Olsen Øverland  15 år 
556 1 Feb 1801  Øverland, Flåbygd   I16603  Tov Olsen Øverland  13 år 
557 1 Feb 1801  Øverland, Flåbygd   I16655  Jacob Olsen Øverland  10 år 
558 1 Feb 1801  Øverland, Flåbygd   I15842  Kari Olsdtr Øverland  8 år 
559 1 Feb 1801  Øverland, Flåbygd   I16654  Hølje Olsen Øverland  6 år 
560 1 Feb 1801  Øverland, Flåbygd   I16656  Guro Olsdtr Øverland  4 år 
561 1 Feb 1801  Øverland, Flåbygd   I16657  Johannes Olsen Øverland  2 år 
562 1 Feb 1801  Øverland, Flåbygd   I4431  Steinulv Olsen Skoe  40 år, 1. ekteskap, bonde og bor på gården 
563 1 Feb 1801  Øverland, Flåbygd   I7088  Ingeborg Steinarsdtr Røymål  22 år, 1. ekteskap 
564 1 Feb 1801  Øverland, Flåbygd   I14923  Svennung Steinulvsen Øverland  4 år 
565 1 Feb 1801  Øverland, Flåbygd   I14924  Ole Steinulvsen Øverland  2 år 
566 1 Feb 1801  Øygarden under Nes nordre, Flåbygd   I6610  Mikkel Sørensen Øygarden  40 år, 1. ekteskap, husmann med jord 
567 1 Feb 1801  Øygarden under Nes nordre, Flåbygd   I6553  Kari Mikkelsdtr Tveit  36 år, 1. ekteskap 
568 1 Feb 1801  Øygarden under Nes nordre, Flåbygd   I14210  Gunhild Mikkelsdtr Øygarden  9 år 
569 1 Feb 1801  Øygarden under Nes nordre, Flåbygd   I14211  Søren Mikkelsen Øygarden  6 år 
570 1 Feb 1801  Øygarden under Nes nordre, Flåbygd   I14212  Mari Mikkelsdtr Øygarden  3 år 
571 1 Feb 1801  Øygarden under Nes nordre, Flåbygd   I6611  Halvor Sørensen Øygarden  37 år, Mari Gunulvsdtrs sønn, innerst og tjærebrenner 
572 1 Feb 1801  Øygarden under Nes nordre, Flåbygd   I1986  Mari Gunulvsdtr Sundbø  65 år, enke etter 1. ekteskap, huskone med jord